Sökning: "tal om förebilder"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden tal om förebilder.

 1. 1. "Fru och barn och radhus kan du ha själv" : Om 1970-talet, jämlikheten och kärleksförhållandet i Gun-Britt Sundströms roman Maken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Moa Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Maken; Gun-Britt Sundström; 1970-talet; andra vågens feminism; heterosexuella relationer; kärleksförhållande; medvetandegöring;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 8. LÄS MER

 2. 2. På tal om tal : En studie om grundskolelärarens användning av det matematiska språket i additionsundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Mathematics vocabulary; teachers use of language; addition; oral communication; observation; interview; Matematiskt språk; lärares språk; addition; muntlig kommunikation; observation; intervju;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur lärare använder det matematiska språket vid undervisandet av addition i årskurserna 1–3. För att uppfylla syftet undersöktes fem lärare vilka observerades vid två tillfällen, där observationerna följdes upp med en intervju. LÄS MER

 3. 3. Inom ramen för själva livet : En kvalitativ studie av ungdomars görande av politiskt självförtroende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :David Norlén; [2013]
  Nyckelord :Didaktik; Högstadieelever; Kvalitativa intervjuer; Görande av politiskt självförtroende.;

  Sammanfattning : Den här studien har genomfört kvalitativa forskningsintervjuer med sex stycken ungdomar för att undersöka hur ungdomar talar om sitt görande av politiskt självförtroende, vilka arenor som framträder i ungdomars tal om sitt görande av politiskt självförtroende och hur skolan framträder som en arena för görande av politiskt självförtroende. Studien tar sitt utbildningsvetenskapliga avstamp i syftet för samhällskunskapsundervisningen, där det framgår att skolan ska fostra demokratiska medborgare, något som i sin tur förutsätter att eleverna tillgodoser sig en demokratisk kompetens. LÄS MER

 4. 4. En gång fru, alltid fru : En hermeneutisk studie av genus i kändisjournalisten Kid Severins texter i tidningen Vecko-Journalen mellan 1950-tal och 1980-tal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Maria Marteleur; [2013]
  Nyckelord :kid severin; journalistik; featurejournalistik; skvallerjournalistik; genus; vimmeljournalistik; kändisjournalistik; vecko-journalen; 1950-1980;

  Sammanfattning : Kändisar är vår tids kungligheter. Vi ser upp till dem såsom man in tidigare feodala samhällen såg upp till den härskande familjen. Oavsett om vi vill det eller inte är de våra förebilder och idoler. Tack vare internet och det ökande antalet möjligheter att publicera sig kan fler och fler kalla sig just kändisar. LÄS MER

 5. 5. Bilder av lärare : En kvalitativ undersökning av lärargestaltningar i serien Klass 9A

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Frida Johansson; [2011]
  Nyckelord :sociokultur; diskurs; norm; dramaturgi; narration; tv-serie; karaktär; motsatspar; lärare; pedagog; klass 9A; medier; mediering; Candice Breitz; film; fiktion; dokumentär;

  Sammanfattning : Jag intresserar mig i stort för berättande av olika slag och vems berättande som får ta plats. En del berättelser omvärderar vår förståelse av världen, medan andra förstärker den förståelse och ordning som redan finns. LÄS MER