Sökning: "tal om fotboll"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tal om fotboll.

 1. 1. "Ettavälja, tvåavälja" : En kvalitativ studie om fotbollsplanens centrala roll i skolan och dess skapande för genus och maskulinitetsnormer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stina Andersson; [2017]
  Nyckelord :genus; maskulinitetsskapande; fotboll; pojkar i grupp; normkritik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur pojkar i årskurs tre, som är aktiva inom lagidrotten fotboll, talar om fotboll. Studiens syfte är också att analysera pojkarnas tal utifrån ett genusperspektiv samt utifrån teorier om maskulinitet. LÄS MER

 2. 2. Från dröm till elitspelare : Fotbollstalangers tal om sina möjligheter att utvecklas till etablerade fotbollsspelare på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Claes Asplund; Povel Fridefors; [2012]
  Nyckelord :elit; etablerad; fokusgrupp; fotboll; talang; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrunden tilldenna studie grundade sig på hur få unga fotbollstalanger, som verkligen blev etablerade fotbollsspelare inom elitfotbollen. Tidigare forskning berör olika faktorer som påverkar detta fenomen, men just spelarnas egna tal om sina möjligheter att bli etablerad elitfotbollsspelare saknades. LÄS MER

 3. 3. Fotboll <3 Pengar = Sant : - Fotbollstränares tal om avlönade amatörspelare och hur det påverkar konstruktionen av laget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Stefan Magnusson; Fredrik Johansson; [2012]
  Nyckelord :Fotboll; ekonomi; amatörlag; konkurrens;

  Sammanfattning : Pengar får allt mer betydelse inom idrottsvärlden. Sponsorintäkter, publikintäkter samt merchandise ar viktiga inkomstkällor for föreningar. Pengarna används sedan till att bland annat betala sportchefer, tränare spelare, etc. LÄS MER

 4. 4. Varför finns det så få mixade pojk- och flicklag? : En diskursanalytisk studie om ledares uppfattning kring könsintegrerad barnfotboll.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Patrik Granlund; Kristian Halén; [2010]
  Nyckelord :Jämställdhet; Jämlikhet; Genussocialisation; Könsintegrerad barnfotboll; Ledarskap; Hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om ledares tal om könsintegrerad fotboll, med andra ord hur talar och beskriver ledare könsintegrerad fotboll, hur ser de på en möjlig integrering mellan könen i framtiden. Detta kommer författarna att syna genom att analysera hur de pratar om detta för att sedan diskutera hur deras åsikter kan påverkas utifrån vilka typer av diskurser som de lever i och som finns i samhället. LÄS MER

 5. 5. "Från det att jag var liten har det alltid varit boll" : Om konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elisabet Apelmo; [2005]
  Nyckelord :damfotboll; fotboll; idrott; sport; idrottskvinnor; fotbollsspelare; genus; könsroller; könsidentitet; normer; Gender studies; Genusvetenskap; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Svenska fotbollförbundet är numera det specialidrottsförbund som har flest kvinnliga medlemmar. Samtidigt tycks fotbollen förkroppsliga maskulinitetens idé, och fotbollsspelande kvinnor benämns som okvinnliga. Föreliggande arbete behandlar konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer i MFF: s dam utvecklingslag (DU). LÄS MER