Sökning: "tal om fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden tal om fotboll.

 1. 1. Vilka var vi som grävde guld i USA? : Om banal nationalism under fotbolls-VM 1994

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Per Börjegren; [2021]
  Nyckelord :Sweden; 20th century; banal nationalism; World Cup; football; national discourse; national community; history teacher; Sverige; 1900-tal; banal nationalism; fotbolls-VM; nationell diskurs; nationell gemenskap; historielärare;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att studera uttryck för banal nationalism i svenska dagstidningar under världsmästerskapen i fotboll för herrar i USA 1994. Dels för att vidga begreppet nationalism, dels bidra med exempel på hur den kan synliggöras i vardagliga sammanhang och därigenom riskerar reproducera nationella föreställningar. LÄS MER

 2. 2. Huliganens hemska historia : En historisk undersökning av svensk medias rapporte-ring om fotbollshuliganism mellan åren 1990-2002

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Tim Dahlbacka; [2020]
  Nyckelord :huliganism; media; historia; fotboll; läktarvåld; press; 1990-tal; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en historisk undersökning av svensk medias rapportering om fotbollshuliganism mellan åren 1990-2002. Undersökningen har genomförts genom att studera artiklar från fyra av landets största tidningar: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 3. 3. "Ettavälja, tvåavälja" : En kvalitativ studie om fotbollsplanens centrala roll i skolan och dess skapande för genus och maskulinitetsnormer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stina Andersson; [2017]
  Nyckelord :genus; maskulinitetsskapande; fotboll; pojkar i grupp; normkritik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur pojkar i årskurs tre, som är aktiva inom lagidrotten fotboll, talar om fotboll. Studiens syfte är också att analysera pojkarnas tal utifrån ett genusperspektiv samt utifrån teorier om maskulinitet. LÄS MER

 4. 4. Från dröm till elitspelare : Fotbollstalangers tal om sina möjligheter att utvecklas till etablerade fotbollsspelare på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Claes Asplund; Povel Fridefors; [2012]
  Nyckelord :elit; etablerad; fokusgrupp; fotboll; talang; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrunden tilldenna studie grundade sig på hur få unga fotbollstalanger, som verkligen blev etablerade fotbollsspelare inom elitfotbollen. Tidigare forskning berör olika faktorer som påverkar detta fenomen, men just spelarnas egna tal om sina möjligheter att bli etablerad elitfotbollsspelare saknades. LÄS MER

 5. 5. Fotboll <3 Pengar = Sant : - Fotbollstränares tal om avlönade amatörspelare och hur det påverkar konstruktionen av laget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Stefan Magnusson; Fredrik Johansson; [2012]
  Nyckelord :Fotboll; ekonomi; amatörlag; konkurrens;

  Sammanfattning : Pengar får allt mer betydelse inom idrottsvärlden. Sponsorintäkter, publikintäkter samt merchandise ar viktiga inkomstkällor for föreningar. Pengarna används sedan till att bland annat betala sportchefer, tränare spelare, etc. LÄS MER