Sökning: "tal om framtiden"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden tal om framtiden.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mirko Vicentijevic; Niclas Fingren; [2020-02-28]
  Nyckelord :Digitalisering; automatisering; redovisningskonsult; rådgivning; effektivitet och tillgänglighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringens frammarsch går rekordartat framåt vilket inte barapåverkar individer utan även yrken. Från 40-talet till dagens samhälle har datorer utvecklatsoch automatiserat människors arbete. På grund av digitaliseringen harredovisningskonsulternas yrke förutspåtts försvinna. LÄS MER

 2. 2. Virus yellows in sugar beets in Sweden and Europe

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Biology

  Författare :Alma Gustavsson Ruus; [2020]
  Nyckelord :virus yellows; BYV; BMYV; BChV; BWYV; sugar beet; Myzus persicae; green peach aphid; Aphis fabae; black bean aphid; neonicotinoids;

  Sammanfattning : This thesis describes virus yellows in sugar beets and converse both older and new knowledge about the viruses, vector and host relations and the control measures against the disease. The aim is to explore new potential control measures and to predict how the disease may affect agriculture in the future. LÄS MER

 3. 3. ”På ett vis är det naturligt, men ändå lite känsligt” - En intervjustudie av förskollärares förhållningssätt till barns sexualitet och intima kroppsdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Jinnevik; Elin Larsson; [2020]
  Nyckelord :barns sexualitet; barns intima kroppsdelar; diskursbegrepp; Freuds psykoanalytiska teori; förskolebarn; förskollärares bemötande; maktbegrepp; naturligt; onaturligt;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i samhällets problematik av ökande sexualbrott, och barns sexualitet som tabubelagt ämne, har vi formulerat studiens syfte. Vi syftar på att om barns sexualitet lyfts tidigt på ett positivt sätt utvecklar barn en sund syn på sexualitet i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Comparing the precision in matrix multiplication between Posits and IEEE 754 floating-points : Assessing precision improvement with emerging floating-point formats

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simone De Blasio; Fredrik Ekstedt Karpers; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IEEE 754 floating-points are the current standard way to represent real values in computers, but there are alternative formats emerging. One of these emerging formats are Posits. LÄS MER

 5. 5. Artificiell Intelligens framtidsutsikter inom sjukvården : En studie om studerande sjuksköterskors attityder gällande Artificiell Intelligens inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jasmine Almer; Julia Ivert; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Healthcare; Attitude; Technology Acceptance Model; Ethics; Students; Qualitative; Artificiell Intelligens; AI; Sjukvård; Attityd; Technology Acceptance Model; Etik; Studenter; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Artificial Intelligence is an area that has developed radically in recent years and is constantly evolving in several industries. In this thesis, a qualitative case study is conducted which addresses student nurses' attitudes regarding Artificial Intelligence in Swedish healthcare and its use in the future. LÄS MER