Sökning: "tal om frihet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden tal om frihet.

 1. 1. "När ljuset börjar falla lika" : Sökandet efter en jämlik modernitet i Sonja Berg Pleijels Java-serie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Sissel Almgren; [2020]
  Nyckelord :Sonja Berg Pleijel; barn- och ungdomslitteratur; 70-tal; ethische politiek; kolonialism; Java; Nederländska Ostindien;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker en barnbokstrilogi, som skrevs av Sonja Berg Pleijel under sjuttiotalet, och som utspelar sig under de sista åren av nederländskt kolonialt styre i nuvarande Indonesien, och under tiden för den japanska invasionen. I uppsatsen undersöker jag hur två av modernitetens utopier kontrasteras emot varandra, den ena är idén om ett gott kolonialt styre, och den andra är idén om en värld där rättvisa och frihet råder. LÄS MER

 2. 2. Montessoripedagogiken -Kritik och berättigande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Vanja Brown; Sofia Thorn Ekberg; [2019-03-22]
  Nyckelord :Play; material; individual;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ett urval av den kritik som montessoripedagogiken mött genom tiderna. Uppsatsen består av två delar. Dels en översikt av kritik som riktats mot montessoripedagogiken och Montessoris egna tankar. Därefter följer en systematisk litteraturstudie vars sökord baserades på kritiken. LÄS MER

 3. 3. DET AKTIVITETSBASERADE KONTORET - FRIHET ELLER KONTROLL? En diskursanalytisk studie av anställdas tal om kontorstypen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Olivia Nilsson Busk; Sofia Axelson; [2018-08-25]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontor; makt; frihet; disciplinering; styrning; Foucault; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka innebörden av det aktivitetsbaseradekontoret ur ett maktperspektiv genom att studera anställdas tal omkontorstypen.Teori: Det empiriska materialet analyserades och tolkades med hjälp av enFoucaultinspirerad diskursanalys utifrån begrepp såsom disciplinering ochstyrning. LÄS MER

 4. 4. ”Den yttersta garanten för demokrati, fred och frihet!” : en narrativanalys med fokus på Försvarsmaktens rådande självbild angående deras internationella respektive nationella roll

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Frida Olsson; [2016]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Försvarsmakten; internationella insatser; narrativ; självbild; nationella uppdrag; Orford; Human rights; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Sverige och Sveriges Försvarsmakt har en lång tradition av att delta i internationella insatser. En tradition som i regel motiverats utifrån en idé om Sverige som ett fredligt, neutralt, och demokratiskt land. Vilket därmed anses göra Sverige till ett land med en unikt internationell position, som en moralisk stormakt. LÄS MER

 5. 5. Det attraktiva yrket : En diskurspsykologisk studie om läkarens motiv till yrke samt konstruktion av läkarens identitet och yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fredrik Wilbrand; Petter Pålsson; [2015]
  Nyckelord :motiv; diskurspsykologi; läkare;

  Sammanfattning : Läkarutbildningen är en av de mest populära utbildningarna i Sverige och vägen till en färdig läkarutbildning är lång. Läkarens breda kunskap och möjlighet till att läka människor har länge inneburit en hög yrkesstatus. Denna syn verkar dock ha förändrats. LÄS MER