Sökning: "tal om kläder"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden tal om kläder.

 1. 1. Hyenan i kläder och ängeln i huset - två textanalytiska studier av kvinnlig ”galenskap” och ideal femininitet i Lady Audley’ s Secret och Jane Eyre

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Moa Lanngren; [2018-01-30]
  Nyckelord :galenskap; normer; 1800-tal; femininitet; Lady Audley’s Secret; Jane Eyre; kvalitativ innehållsanalys; analys av samförekomster; Simone de Beauvoir; ; Simone de Beauvoir; Judith Butler;

  Sammanfattning : Uppsatsen består av två textanalyser gjorda på de skönlitterära verken Lady Audley’s Secret och Jane Eyre. Syftet var att studera kvinnlig ”galenskap” under 1800-talets mitt och sedan se hur det kopplades samman med normer kring ideal femininitet. LÄS MER

 2. 2. Vintagemode : En studie om fenomenet vintagemode och ett försök till att reda ut de olika begreppen inom andrahandsmarknaden av kläder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Slöjd, textilTekniska högskolan

  Författare :Nelly Hellgren; [2014]
  Nyckelord :Vintagemode; secondhand; vintage; andrahandsmarknad; trend;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera fenomenet vintagemode. Genom att intervjua några aktörer inom andrahandsmarknaden vill jag studera denna konsumtionskultur och dess utveckling. LÄS MER

 3. 3. Mössor och människor : Om mössors funktion i identitetsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christine Gylefors; [2014]
  Nyckelord :Identitet; Erwing Goffman; mössor; kläder; intervju;

  Sammanfattning : Uppsaten handlar om hur mössor används i ungdomars identitetsskapande, både i tal och agerande. Genom att studera bruket av mössor framgår hur ungdomar både formar persnoliga och kollektiva identiteter. LÄS MER

 4. 4. "Handbollstjejer har korta shorts" : normer, identitet och femininisering i ett tjejhandbollslag vid tal om kläder.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet

  Författare :Lisa Fallhagen; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om tjejer som spelar handboll och hur de använder sina kläder. Intresset för handbollstjejer kommer från den långa erfarenhet inom handboll och den synliga fenomenet att handbollstjejer använder ”korta shorts”. LÄS MER

 5. 5. Elevers uppfattning om vad friluftsliv är i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofie Wilson Snecker; [2012]
  Nyckelord :Friluftsliv; friluftsdagar; aktivt; friluftsföreningar; habitus samt LGR11;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad elever på mellanstadiet och högstadiet har för uppfattning om friluftsliv på olika skolor i Sverige. Frågeställningarna är: Vad är friluftsliv för eleverna? Vad gör eleverna på friluftsdagarna i skolan? Hur uppfattas kunskapskraven för eleverna om friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa idrotten? Är eleverna med i någon friluftsförening? Har eleverna som är med i någon friluftsförening en annan syn på vad friluftsliv är i jämförelse med dem som inte är med i en friluftslivsförening? I studien används två olika teorier. LÄS MER