Sökning: "tal relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden tal relationer.

 1. 1. Utmaningar i mötet med personer med psykossjukdom

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Matilda Wester; Susanne Hellman Isberg; [2021]
  Nyckelord :erfarenheter; psykossjukdom; sjuksköterska; utmaningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykossjukdom är en svår sjukdom som kräver en komplex omvårdnad och skapar många olika utmaningar som vanföreställningar, hallucinationer och osammanhängande tal där tillståndet förekommer i episoder. För att personer med psykossjukdom ska kunna uppnå en personcentrerad vård krävs det att sjuksköterskan har en god självkännedom, kunskap om olika symtom och ett gott bemötande. LÄS MER

 2. 2. Sociala kapitalets betydelse för ett familjeföretags generationsskifte : fokus på familjeperspektivet inom den gröna näringen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Oskar Wiström; Emil Helgesson; [2020]
  Nyckelord :tillit; socialt kapital; familjerelation; generationsväxling; generationsskifte; planerat beteende; familjeföretag; trust; succession planning; family business;

  Sammanfattning : Medelåldern har ständigt vuxit inom lantbruksbranschen. Enligt Sveriges officiella statistik så var år 2016 var tredje lantbrukare med enskild firma >65 år. Från samma rapport visades även att var sjätte lantbrukare var under 45 år. LÄS MER

 3. 3. Klassrumsmiljöns och arbetsmetodernas påverkan på elevers muntliga förmåga : En empirisk undersökning utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mirsada Causevic; Desirée Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :Language; oral ability; communicative approaches; working methods; classroom environment; relationships; motivation; Språk; muntlig förmåga; kommunikativa förhållningssätt; arbetsmetoder; klassrumsmiljö; relationer; motivation;

  Sammanfattning : Kommunikation kan ske via tal, skrift eller kroppsspråk. Elever kommunicerar dagligen både hemma och i skolan. Syftet med studien är att undersöka vad som kan påverka elevers muntliga förmåga, där studien är avgränsad till kommunikativa förhållningssätt, arbetsmetoder och klassrumsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Do people with larger lungs speak in longer utterances and inhale less frequently? : Relationships between lung capacity, respiratory rate, proportion of lung capacity used for speech and utterance durations

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Denise Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Lung capacity; respiratory rate; speech volume; utterance duration;

  Sammanfattning : This study examined the relationship between lung capacity, speech volume and duration of utterances. 8 adult subjects, 4 males and 4 females (24-36 yrs), participated. By breathing into a digital spirometer, lung capacities such as Vital Capacity (VC) and Inspirational Capacity (IC) were estimated. LÄS MER

 5. 5. Det är svårare att kallpratsröra sig

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karin Wiknertz; [2020]
  Nyckelord :Autenticitet; Förskollärarrollen; Kroppslig kommunikation; Sjukhusclown; Sårbarhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker kommunikation mellan förskollärare och barn. Sjukhusclowner är en yrkesgrupp med expertis inom kroppslig kommunikation. Därför har jag använt mig av sjukhusclowners erfarenheter av kroppslig kommunikation och dess betydelse för interaktioner med barn. LÄS MER