Sökning: "tal sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden tal sociala medier.

 1. 1. ”DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM BACKAR OCH LYSSNAR PÅ TJOCKA PERSONER” En kvalitativ intervjustudie om kroppsaktivisters digitala aktivism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erika Eklund; [2018-02-12]
  Nyckelord :Sociala medier; Fettaktivism; Kroppsaktivism; Instagram; Nya former för organisering; Feministisk onlineaktivism; Counterpublics;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR, opinionsbildning och omvärldNivå:GrundnivåTermin/år:Ht 2017Handledare:Malin SveningssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:45Antal ord:17 564Syfte:Studien syftar till att undersöka hur fettaktivister upplever, samt vad de har för erfarenheter av, organisering inom ramen för deras fettaktivism på sociala medier.Teori:Muted Group Theory, Counterpublics, Nya former för organisering, Representation, Former av fettaktivismMetod:Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial:Tre kvalitativa samtalsintervjuer med aktiva fettaktivister i skilda åldrar och med skilda års erfarenhet av fettaktiviströrelsenResultat:Studiens resultat visar att den enbart är en av de tre respondenterna som har erfarenhet av organisering inom ramen för hennes fettaktivism. LÄS MER

 2. 2. Svensklärares samtal om surfplattor i en Facebookgrupp

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennifer Johansson; [2018]
  Nyckelord :Facebook; sociala medier; digitala verktyg;

  Sammanfattning : En splittrad bild av surfplattor presenteras i media där positiva och negativa åsikter debatterasmot varandra. Tidigare forskningsstudier visar att ett fördels- och nackdelsperspektiv ofta undersöks genom intervju- och enkätstudier. LÄS MER

 3. 3. Teckningsrevolt : Förändringsprocesser i teckningsundervisning med 68-vågen på Konstfack

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Marie Nordin; [2018]
  Nyckelord :Drawing; 68 movement; Revolt; History of Visual Arts Education; Governmentality; Eventalization; Teckning; 68-rörelsen; Revolt; Bildpedagogisk historia; Styrningsmentalitet; Eventalisering;

  Sammanfattning : This study takes its starting point in a shift identified at the Teacher Institute of Drawing (Teckningslärarinstitutet - TI) within the Konstfack School of arts and crafts in Stockholm at the time of the wave of radicalism that took place in about 1968. Changes in the drawing instruction at TI have been examined through interviews with former students at the institute, student fanzines and archive materials relating to the restructuring of the Konstfack School during the 1960s. LÄS MER

 4. 4. Att sälja sitt jag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Falkenberg; Agnes Östberg; [2017]
  Nyckelord :digital naturals; sociala medier; personligt varumärkesbyggande; intrycksstyrning; självpresentation; digital identitet; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 1997, the concept of personal branding was popularized. Since then our world has changed, and is still changing, with the use of technology, digitization and so-cial media. Constructing and managing one's personal brand is something that to-day largely occurs in the online environment. LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattas och används Facebook av användare som är 65 plus? : Examensarbete inom Människa Datorinteraktion (MDI) för magisterexamen

  Magister-uppsats, KTH/Teoretisk datalogi, TCS

  Författare :Berit Görndt; [2016]
  Nyckelord :Internet; computer; Human-Computer Interaction HCI ; network; older adults; information; communication; friends; communities; social media.; Internet; datorer; Människa Dator-Interaktion MDI ; nätverk; seniorer; information; kommunikation; vänner; gemenskap; sociala medier.;

  Sammanfattning : The older generation now have plenty of time for daily use of their computers. (1) Nordicom´s Mediabarometer from March 2014 shows that among daily users of the Internet, the age group 65-79 look for more information and digital companionship. LÄS MER