Sökning: "tal till personalen"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden tal till personalen.

 1. 1. Ögonsjuksköterskors erfarenheter av kataraktoperationer : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Sundell; [2019]
  Nyckelord :Cataract Operations; Experiences; Eye-Nurses; Patients; Phenomenography.; Fenomenografi; Kataraktoperationer; Patienter; Upplevelser; Ögonsjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Katarakt eller i vardagligt tal även kallat gråstarr innebär en grumling av ögats lins och är den vanligaste anledningen till synhandikapp i världen. Medellivslängden stiger vilket betyder att denna typ av operationer troligtvis kommer att öka i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Hotade skånska arter : ett gestaltningsförslag till Botaniska trädgården vid Lunds Universitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Holmberg; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; designprocess; Lunds Botaniska Trädgård; Skånes flora; byggnadsminne; intuition;

  Sammanfattning : The goal has been to come up with a design proposal for Lund Botanical Garden. Botan, which the garden is called in daily speech, is part of a project together with, Länsstyrelsen Skåne on native endangered species. One of their tasks in the project is to showcase the plant material and inform the public about the project and the plants. LÄS MER

 3. 3. ”Det här är inte matematik” : en studie av intensivundervisning i matematik

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Charlotte Zackrisson; [2018]
  Nyckelord :en-till-en undervisning; elev i matematiksvårigheter; kartläggningsmaterial.;

  Sammanfattning : Matematiksvårigheter är ett väldebatterat ämne i vårt samhälle.  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur en undervisningsinsats i intensivmatematik kan bedrivas för att bemöta barn med särskilda utbildningsbehov i matematik. Denna studie var inspirerad av aktionsforskning. LÄS MER

 4. 4. På tal om kvalitet : Pedagogiska diskurser i förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Gunilla Herrlin; [2017]
  Nyckelord :Planering; utvärdering; kvalitet; systematiskt kvaalitetsarbete; diskursanalys; livsvärd; system;

  Sammanfattning : Abstrakt Författarens namn: Gunilla Herrlin   Titel: På tal om kvalitet-pedagogiska diskurser i förskolan   Engelsk titel: Talk about quality-pedagogical discourses in preschool.                         Studien belyser vilken innebörd personal lägger i begreppet systematiskt kvalitetsarbete och vilka diskursiva perspektiv som kommer till uttryck när arbetsgrupper träffas och diskuterar kvalitetsarbete och hur de ska organisera sitt lokala systematiska kvalitetsarbete inom respektive förskoleområde. LÄS MER

 5. 5. “Det är klart jag inte skulle sätta vem som helst på golvet” : En kvalitativ studie om estetiska krav och önskvärda kompetenser och egenskaper hos butikspersonal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rosali Rojas Sanchez; Agnes Keymer; [2017]
  Nyckelord :rekrytering; kompetens; personliga egenskaper; estetiska krav; butikspersonal;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få en förståelse kring vilka kvalifikationer, kompetenser och personliga egenskaper som värdesätts inom butiksarbete. Vi har också tagit reda på om det finns estetiska krav på de anställda och i vilken omfattning. LÄS MER