Sökning: "talL"

Visar resultat 1 - 5 av 592 uppsatser innehållade ordet talL.

 1. 1. Biologisk mångfald på urbana begravningsplatser : från välvårdat till välmående

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Josefine Larsson; Sebastian Sederblad; [2023-05-03]
  Nyckelord :artrikedom; begravningsplats; biodiversity; biologisk mångfald; biotoper; cemeteries; grön infrastruktur; hållbar utveckling; kyrkogård; livsmiljö; stadskyrkogård; urbana miljöer; urbanisering; urbanization;

  Sammanfattning : With a thorough literature study this paper aims to pinpoint several biological features that in some way functions to preserve and/or benefit biodiversity in urban environments and, if possible, specifically urban cemeteries. This compilation will then be used as a tool to compare if similar biological features are present in the urban cemeteries, we in our case study have chosen to examine. LÄS MER

 2. 2. GÖTEBORGS STADSSILUETT-Fallstudie Masthuggskajen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Andrea Bergvall; [2023-01-17]
  Nyckelord :Gothenburg; City skyline; National interest; Tall buildings; Landscape;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to analyse how the skyline of the city of Gothenburg changes due to the construction of the new mixed-use area called Masthuggskajen.Masthuggskajen is located in Gothenburg's old harbour at the southern bank of the river, near the historic city centre, an area of national interest for culture in Gothenburg. LÄS MER

 3. 3. Betesskador i vargrevir, norra Örebro län : En jämförande studie i ÄSO Linde östra - ÄSO Fellingsbro-Näsby

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Per Hellström; [2023]
  Nyckelord :Browsing damage; Scots pine; moose; wolf; predation; Betesskador; tall; älg; varg; predation;

  Sammanfattning : Betesskador kostar Sveriges skogsbruk stora summor varje år orsakade av älgbland annat. Vargens återkomst och mänsklig jakt har stor påverkan på älgpopulationen och trots en minskad älgstam så visade studier på att betesskadorna var oförändrade och till och med ökade. LÄS MER

 4. 4. Behandling med viltrepellent i tallföryngringar – påverkan på betesfrekvens och biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Karin Pettersson; Petter Lundberg; [2023]
  Nyckelord :Browsing damage; Trico; Pine; RASO; Biodiversity; Viltbetesskador; Trico; Tall; RASE; Biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Skogsbruket förlorar årligen 1,25 miljarder kronor till följd av viltbetesskador på tallungskog. Betesskadorna orsakar försämrad kvalitet på virket, minskad tillväxt och ökad plantmortalitet. Vidare ses en artfattigare skog i Sverige på grund av viltets bete. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan självföryngrade och planterade bestånd i Västernorrland : Finns det skillnader i andelen oskadade tallstammar?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Sandra Hiller; Samuel Ågren; [2023]
  Nyckelord :Rejuvenation method; planted stand; self-rejuvenation stand; Browsing damage; Moose and Pine; Föryngringsmetod; Planterade bestånd; Självföryngrade bestånd; Betesskador; Älg och Tall;

  Sammanfattning : Tallungskogar utsätts ofta av skador från älg, detta är ett återkommande problem för många skogsägare. Syftet med denna studie var att undersöka om någon föryngringsmetod, plantering eller självföryngring uppvisade mindre andel skador av älg i tallungskog. LÄS MER