Sökning: "talang eller"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden talang eller.

 1. 1. Betydelsefulla faktorer för framgångsrika idrottskarriärer inom längdskidåkning och skidskytte

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Max Bergström; David Glader; [2018]
  Nyckelord :Cross country skiing; biathlon; sports career; success; sustainability; endurance; Längdskidåkning; skidskytte; idrottskarriär; framgångsfaktorer; hållbarhet uthållighetsidrott;

  Sammanfattning : Längdskidåkning är en av de mest krävande uthållighetsidrotterna där tävlingstiderna kan variera mellan tre minuter till närmare fyra timmar. Om en idrottsutövare ska nå toppen av sin förmåga krävs det vanligtvis att denne avsätter 20 till 30 timmar per vecka åt träning och tävling under flera års tid. LÄS MER

 2. 2. Mindsets – är de nyckeln till att öka elevernas engagemang i sitt eget lärande?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Carol Dweck; Dynamiskt mindset; Fixed mindset; Growth mindset; Implicit theories; Lärande; Lärd hjälplöshet; Motivation; Self-theories; Statiskt mindset; Beröm; Formativ bedömning;

  Sammanfattning : Det är skolans ansvar att motivera sina elever till lärande. Efter ett initierande samtal med en avgångsklass på ekonomiprogrammet på en kommunal gymnasieskola framkom det att eleverna inte såg någon nytta i själva inlärningsprocessen. Motivation för att kunna något fanns, men motivation till att lära sig något saknades. LÄS MER

 3. 3. Vägen till europeisk toppfotboll - En studie av svenska yrkesverksamma utlandsspelares fotbollsutbildningsbakgrund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Joel Dahlberg; Nils Jannesson; Anton Viklund; [2017-08-28]
  Nyckelord :Akademi; Spelarutveckling; Talang;

  Sammanfattning : Svensk fotboll satsar mer pengar än någonsin för att få fram spelare av så hög kvalite som möjligt och arbetet med talangutveckling går längre och längre ner i åldrarna med bland annat en ny elitförberedande klass i Gothia Cup och Akademicertifiering för U17 och U19 i svenska klubbar. Men vad ger denna satsning för resultat? Denna studie försöker skapa tydlighet kring vilken fotbollsutbildning av bredd och akademi som skapar flest fotbollsspelare som lyckas ta sig till de 20 högst rankade ligorna i Europa. LÄS MER

 4. 4. Mindset och genus

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Aron Stockman Burg; [2017]
  Nyckelord :dynamiskt mindset; statiskt mindset; självbild; skolarbete; könsfördelning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att skapa en bättre förståelse för hur elever ser på sin egen intelligens och sitt lärande och om detta påverkar hur eleverna ser på undervisning. Detta gör jag genom att testa psykologiforskaren Carol S. Dwecks teorier om statiskt och dynamiskt mindset i svenska förhållanden på elever i mellanstadiet. LÄS MER

 5. 5. I den mån man kan försöker man individanpassa undervisningen : en studie om särskild begåvning i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Holm; Klas Belin; [2017]
  Nyckelord :Begåvning; Särbegåvning; talang; idrottstalang; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare ser på särskilt begåvade elever inom idrott och hälsa och hur de arbetar för att dessa ska utvecklas utifrån deras förutsättningar. Undersökningen har följande frågeställningar:  Hur definierar lärare begreppet särskilt begåvade elever inom ämnet idrott och hälsa? Hur utvecklar lärarna särskilt begåvade elever i ämnet idrott och hälsa? Metod: Metoden som använts är en kvalitativ intervjumetod där sex lärare på gymnasienivå i Stockholm intervjuats, spelats in och lärarnas utsagor kategorisats. LÄS MER