Sökning: "talanger med olika öden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden talanger med olika öden.

  1. 1. En jämförande studie av reinkarnationstanken mellan ett antal olika religioner

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Monia Kedidi; [2008]
    Nyckelord :reinkarnation; karma; samsara; nirvana; döden; återfödelse; själ; atman;

    Sammanfattning : Den här undersökningen har visat att reinkarnationstanken finns inom ett flertal olika religioner. De religioner jag har tagit upp är Aboriginerna, några afrikanska religioner (Bambara, Benin, Edo, Yoruba, Evéerna, Igbo, Zulu), Antroposofi, Asatro, Buddhism, Cao Dai, Druser, Hare Krishna, Hinduism, Jainism, New Age, Scientologi, Taoism, Teosofi, Transcendental Meditation och Wicca. LÄS MER