Sökning: "talar fint"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden talar fint.

 1. 1. The AR in Architecture

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Dieu An Vu; [2019]
  Nyckelord :Alternativereality; AR; VR; MR; Architecture; visualization; Alternative Reality; Augmented Reality; Virtual Reality; Mixed Reality; Architectural visualization; users; citizens; application proposal; AR application; non-professional users; urban exploration;

  Sammanfattning : En vanlig metod inom arkitektonisk visualisering idag är produktion av stillbilder som skapas med 3D-modelleringsprogram. Med sådan avancerad teknik blir det enkelt och effektivt att styra och manipulera vad som visas på stillbilderna, vilket ökar säljbarheten av arkitektoniska projekt. LÄS MER

 2. 2. Musikmålning. Utvecklingsarbete på fritidshem

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Utvecklingsarbete; Kvalitetsarbe;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka ifall eleverna använder sig av orden fint och fult i bilden samtbra och dåligt i musiken i sitt musik- och bildskapande. Undersökningen avsågs besvara vilkatankar och känslor som eleverna uttrycker i musik och blidskapandet på fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. Musik som didaktiskt verktyg för barns lärande i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Isabelle Nystedt; [2014]
  Nyckelord :Musik; musisk; musicerande; lärande; kreativitet;

  Sammanfattning : Musik är en naturlig del i förskoleklassen, det sjungs på morgonsamlingar, avslutningar och under arbete med matematik och/eller språklig medvetenhet. Men i denna uppsats undersöks i vad mån förskollärarna i förskoleklass inkluderar musik som ett didaktiskt verktyg för att främja elevernas lärande, samt på vilket sätt de talar om musikens potential. LÄS MER

 4. 4. Fel kan vara rätt, och fult kan vara fint : -en undersökning om elevers och lärares förhållande tillteckning i bildämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Susanne Dovhage; [2013]
  Nyckelord :Teckning; avbildande; värderande; bedömning.;

  Sammanfattning : Kan fel vara rätt och fult vara fint? Denna fråga har kommit till mig då jag undervisat iavbildande teckning i bildämnet och hört elever använda orden fel och rätt samt fint och fultnär de talar om sina egna och andras teckningar. Med detta arbete har jag velat undersökahur man som lärare kan uppmuntra till teckning i bildämnet utan att värdera det för mycket,men också om det blir motsägelsefullt när det skall värderas i form av betyg. LÄS MER

 5. 5. En undersökning om svenskt och makedoniskt svordomsbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Josifovska; [2009-06-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alla strävar vi efter att tala det fina språket, det språk som är accepterat av de mesta i samhället. Vad som nu menas med ett fint språk finns många uppfattningar om, ett kan vara att när man talar fint är det i de sammanhang man inte svär, andra menar att det är när man kan uttrycka sina känslor och åsikter i alla situationer med väl valda ord. LÄS MER