Sökning: "talat och skrivet språk"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden talat och skrivet språk.

 1. 1. Helklassamtalets textaktiviteter. En kvalitativ undersökning av textaktiviteter och deras möjliga pedagogiska funktioner i den muntliga undervisningen hos tre gymnasielärare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kristoffer Stenlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks verksamheten i klassrummet med fokus på talat och skrivet språkutifrån analys av talade texter. Närmare bestämt undersöks förekomsten av olikatextaktiviteter i ett antal helklassamtal i gymnasieskolan inom ämnena svenska och filosofisamt textaktiviteternas pedagogiska funktioner. LÄS MER

 2. 2. Testa hörförståelse – ska det vara nödvändigt? Tre undersökningar som jämför läsförståelsefärdighet med hörförståelsefärdighet hos avancerade andraspråkstalare.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Monica Nyberg; [2018-10-01]
  Nyckelord :läs- och hörförståelse; tal och skrift; andraspråkstestning; Tisus; Staatsexamen NT2; Swedex; GERS;

  Sammanfattning : Till skillnad från andra länders språkliga inträdesprov inför universitetsstudier omfattas inte Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) av något delprov i hörförståelse. I den här uppsatsen diskuteras huruvida ett sådant delprov har en relevant plats på behörighetsgivande kurser och språkprov eller om ett läsförståelseprov kan förväntas räcka för att dra slutsatser om testtagarnas sammanlagda receptiva färdigheter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskan och patienter med strokeinduceradafasi – En litteraturöversikt om kommunikation ochpersoncentrering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ylva Dahné; Emma Thorin; [2017]
  Nyckelord :Aphasia; Communication; Nurse; Person-centred care; Stroke; Afasi; Kommunikation; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkter och hjärnblödningar. Stroke ger ofta livslånga men, såsom afasi. Afasi innebär en reducerad förmåga att förstå talat/skrivet språk och/eller en reducerad förmåga att uttrycka sig adekvat. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att inte kunna göra sig förstådda i möten med vårdpersonal : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mikaela Mulder; Moa Rolfsson; [2016]
  Nyckelord :Afasi; Patient; Upplevelse; Kommunikation; Vårdmöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Afasi är ett tillstånd som ger försämrad förmåga att kunna göra sig förstådd och/eller kunna förstå talat och/eller skrivet språk. Patienter som drabbas av afasi får en nedsatt förmåga att göra sig förstådda i mötet med vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Det semiotiska i Pipilotti Rists Tyngdkraft, var min vän

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Fredrika Adolfsson; [2016]
  Nyckelord :semiotiska; Pipilotti Rist; Julia Kristeva;

  Sammanfattning : Denna uppsats diskuterar Julia Kristevas begrepp det semiotiska i Pipilotti Rists audiovideoinstallation Tyngdkraft, var min vän, som visades på Magasin 3, Stockholm konsthall, 2007. Verket består av ett rum med upphöjda mattskulpturer där betraktaren kan ta av sig skorna och lägga sig ned för att ta del av två filmer som visas i taket ovanför matthögarna. LÄS MER