Sökning: "talavvikelser"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet talavvikelser.

 1. 1. Talproduktion och förståelighet hos internationellt adopterade 6-9-åriga barn med och utan unilateral läpp-käk-gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lindberg; Ellen Svensson; [2021-02-03]
  Nyckelord :Internationell adoption; läpp-käk-gomspalt; talproduktion; förståelighet; skolålder; International adoption; cleft lip and palate; speech production; intelligibility; school;

  Sammanfattning : The present study examined speech production and intelligibility in 56 internationally adopted 6–9 year old children with and without cleft lip and palate (CLP). It also examined the correlation between speech production and intelligibility. LÄS MER

 2. 2. Talutveckling vid läpp-käk-gomspalt : Samband mellan konsonantproduktion vid 18 månader och 3 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Frida Hallberg; Isabelle Nordin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund En gomspalt påverkar oftast ett barns talutveckling. Barn med läpp-käk-gomspalt är dock en heterogen grupp, vilket innebär att det finns stora skillnader på hur talet kommer att utvecklas. Tidigare studier har funnit mönster som förefaller kunna predicera fonologiska nedsättningar i en äldre ålder. LÄS MER

 3. 3. Acceptabilitet avseende tal påverkat av speech sound disorder, kopplat till talavvikelser och olika lyssnargrupper

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Charlotte Carlsson; Matilda Jonsson; [2018-12-13]
  Nyckelord :acceptabilitet; speech sound disorder; audience response system; lyssnare; acceptability; listener;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine acceptability of different listeners regarding children with speech sound disorder (SSD) and to analyze which speech deviances that occurred most in speech with low degree of acceptability. Validity and reliability were tested regarding this study’s type of audience response system (ARS) measuring acceptability. LÄS MER

 4. 4. Förståelighet hos barn med avvikande tal bedömda av lyssnare med svenska som andraspråk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Lam; Rikard Olsson; [2017-08-11]
  Nyckelord :förståelighet; lyssnare; flerspråkighet; inlärningsålder; talavvikelser; intelligibility; listener; multilingualism; age of acquisition; speech sound disorders;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate intelligibility of children’s atypicalspeech in relation to the listener’s language background. Forty-eightparticipants listened to and transcribed words repeated by children with speechsound disorders (SSD). LÄS MER

 5. 5. Remiss till logoped år 2014 efter BVCs hälsobesök för fyraåringar Vad sa remissen och vad hände hos logopeden?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Clara Olofsson; Natalie Engdahl; [2017]
  Nyckelord :Barnavårdscentralen; remiss; logopedjournal; språkscreening; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att beskriva innehållet i remisser som skickats till en logopedmottagning efter barnavårdscentralernas hälsobesök för fyraåringar samt beskriva väntetiden och insatserna på logopedmottagningen till följd av remisserna. Samstämmigheten mellan remissinformation och väntetid och insatser på logopedmottagningen undersöktes också. LÄS MER