Sökning: "talerätt"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet talerätt.

 1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Rättsliga förutsättningar för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mimmi Ahlström; [2019]
  Nyckelord :Miljörätt; slutförvar; använt kärnbränsle;

  Sammanfattning : Svensk Kärnbränslehantering AB har på uppdrag av regeringen ansvar för att förvalta använt kärnbränsle och kärnavfall. För att kunna fullgöra sitt uppdrag måste en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall etableras. LÄS MER

 3. 3. Högre (d)juridisk status – starkare djurrättsskydd? - En rättskomparativ analys av djurrättsskyddet i Sverige i jämförelse med Tyskland och Schweiz

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andreas Hansson Ganslandt; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; offentlig rätt; djurrätt; rättshistoria; komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En av de mer grundläggande strukturerna i världens rättssystem, uppdelningen mellan rättssubjekt och rättsobjekt, har de senaste 20 åren mött utmaningar från djurrättsförespråkare. Genom att sätta djurs bristande rättsliga skydd i relation till deras juridiska status har man argumenterat för att djurs rättsliga skydd aldrig kan tillgodoses på ett tillfredställande vis så länge de ses som rättsliga objekt. LÄS MER

 4. 4. Mannens rätt till sitt faderskap i relation till barnets bästa. Avsaknad av talerätt för ogifta män i faderskapsmål sett ur ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Lundmark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. EU Climate Change Litigations: Dream or Reality? - Individuals' possibilities to challenge the legality of EU climate actions within the system of legal remedies in EU law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Vesterberg; [2018]
  Nyckelord :EU law; EU environmental law; EU procedural law; Climate change litigation; EU climate policy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In August 2018, the legality of EU acts implementing the 2030 emissions reduction target was for the first time challenged by individuals before the General Court. Their claim is that the target is insufficient in order to prevent infringements of fundamental rights caused by climate change. LÄS MER