Sökning: "talgkörtelkarcinom"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet talgkörtelkarcinom.

  1. 1. Utvärdering av topikal behandling med Oxalic® vid benigna talgkörtelnoduler hos hund

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Emilie Rogsmo Spiro; [2015]
    Nyckelord :talgkörtelhyperplasi; talgkörteladenom; talgkörtelepiteliom; talgkörtelkarcinom; hund; behandling; Oxalic®;

    Sammanfattning : Kutana noduler är vanligt förekommande hos hund, däribland benigna former av talgkörtelnoduler. De senare kan orsaka problem för hundarna i form av bland annat ulcerationer och kliande. LÄS MER