Sökning: "taligenkänning"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet taligenkänning.

 1. 1. Generation of Control Logic from Ordinary Speech

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hamed Haghjo; Elias Vahlberg; [2022]
  Nyckelord :Code generation; generation of code; generation of control logic; natural language processing;

  Sammanfattning : Developments in automatic code generation are evolving remarkably fast, with companies and researchers competing to reach human-level accuracy and capability. Advancements in this field primarily focus on using machine learning models for end-to-end code generation. LÄS MER

 2. 2. En utvärdering av tjänster för taligenkänning och textsammanfattning och möjligheter att skapa undertexter i filmer.

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Linus Kjerrström; Hoang Pham Huy; [2022]
  Nyckelord :NLP; text summarizer; speech recognition; natural language; NLP; textsammanfattning; taligenkänning; naturliga språk;

  Sammanfattning : Att skapa undertexter till filmer är idag ett hantverk som är en tidskrävande process. Företaget Firstlight Media textar cirka 200 filmer per vecka helt manuellt och var av en film tar cirka 4–6 timmar att färdigställa. Skulle man kunna automatisera delar av processen för att undertexta filmer finns det möjlighet att spara resurser. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av intelligens för en robotplattform AIDA

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Danny Tran; Bo Valdemar Norgren; Hugo Winbladh; Emily Tsai; Jim Magnusson; Ebba Kallström; Fredrik Tegnell; [2022]
  Nyckelord :AI; Artificial intelligence; Machine learning; Object recognition; Object tracking; Speech recognition; Convolutional neural networks; Deep learning; Hyperparameters; Inverse kinematics; Image classification; Optimization; AI; Artificiell intelligens; Maskininlärning; Objektigenkänning; Objektspårning; Taligenkänning; Neurala faltningsnätverk; Djupinlärning; Hyperparametrar; Inverskinematik; Bildklassificering; Optimering;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver utvecklingsarbetet och resultatet från utvecklingen av en robotplattform vid namn AIDA (AI Design Assistant), som utvecklades åt Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Plattformen består av en robotarm som utgörs av sex stycken servomotorer, som är anslutna till en enkortsdator. LÄS MER

 4. 4. Automatisk taligenkänning som metod för att undersöka artikulationshastighet i svenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Liv Martin Björkdahl; [2022]
  Nyckelord :ASR; automatic speech recognition; articulation rate; UID; dependency length; dependency minimization; information density; ASR; taligenkänning; artikulationshastighet; Wav2Vec 2.0; dependenslängd; korpusstudier; informationsdensitet; UID; dependenslängdsminimering;

  Sammanfattning : Den senaste tidens utveckling inom automatisk taligenkänning har lett till mindre resurskrävan-de och mer effektiva modeller. Detta innebär nya möjligheter för forskning kring spontant tal.I den här studien används Kungliga Bibliotekets svenska version av Wav2Vec 2. LÄS MER

 5. 5. EasyReport App : Vad rapportskrivning med tal till text kan ha för påverkan på kommunikationen och arbetet hos vaktmästare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Andreas von Uthmann; Sofie Ljungcrantz; [2022]
  Nyckelord :janitor; voice recognition; transcribe; documentation; team work; effectiveness; röstinmatning; taligenkänning; vaktmästare; dokumentering; samarbete; kommunikation; rapportering;

  Sammanfattning : Denna artikel har som syfte att studera vilken effekt röstigenkänning kan ha på dokumentationen och samarbetet mellan vaktmästare i EOS-Hallen i Lund. Studien är uppbyggd på forskningsmetoden design och creation. En applikation byggdes för vaktmästarna med hjälp av Microsofts röstigenkänningstjänst. LÄS MER