Sökning: "tall"

Visar resultat 1 - 5 av 530 uppsatser innehållade ordet tall.

 1. 1. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elias Skogqvist; Emil Andersson; [2022]
  Nyckelord :naturvård; aktiv restaurering; död ved; substrat; rödlista; unika arter;

  Sammanfattning : Several dead wood-dependent beetles need substrates which to great extent have been disfavored by intense forestry. Active and continuous restoration in Ecoparks may offer an option with intention to improve the habitation conditions. LÄS MER

 2. 2. The ability to create mixed stands by planting Norway spruce and Scots pine every second row

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Eva Higgins Andersson; [2022]
  Nyckelord :Local site index; seedlings every second row; regeneration; biodiversity; climate change; establishment;

  Sammanfattning : Swedish forests primarily consist of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). LÄS MER

 3. 3. Tillväxteffekter på lång sikt av gödsling i äldre tallbestånd : studie som undersöker huruvida gödsling påverkar tillväxten på lång sikt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Hannes Alajärvi; Oskar Engström; [2022]
  Nyckelord :gödsling; tall; tillväxteffekter; tid; försök;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to determine if fertilization had an impact on the long-term growth effects of pine forest on less fertile ground. It was done by using data from field trials to compare fertilized plots with control plots, and with that get results whether fertilization influences growth or not in a longer period, but also how production and height development acted together. LÄS MER

 4. 4. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; stadsbyggande; stadsplanering; samhällsplanering; bostadspolitik; modernism; funktionalism; fysisk planering;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. LÄS MER

 5. 5. Mekanisk blandsådd i Bergslagen – en jämförelse mellan tall och gran

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Roger Åhlén; Gustav Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :blandsådd; mortalitet; markberedning;

  Sammanfattning : Som examensarbete på skogsmästarprogrammet har en studie genomförts som syftar till att göra en uppföljning på ett antal av Sveaskogs skogssådder. Trakterna som inventerades gällande återbeskogning var geografiskt spridda runt Skinnskatteberg och sådda åren 2018, 2019 och 2020. LÄS MER