Sökning: "tallrikssvinn"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet tallrikssvinn.

 1. 1. MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBESLUT BLAND SVENSKA RESTAURANGER

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Anna Felder; Petter Svarén; [2020]
  Nyckelord :Miljö; Hållbarhet; Restaurang; Matsvinn; Sverige; Hållbara inköp;

  Sammanfattning : Bakgrund Ökande befolkningstillväxt och konsumtion inverkar negativt på miljö och naturresurser vilket medför att konsumenter blir mer medvetna om kollektiva klimateffekter. Livsmedelsindustrin står för stor miljöpåverkan och om de förenta nationernas klimatmål ska kunna uppfyllas före 2030 behöver restauranger, liksom andra verksamheter, medverka och styra sin bransch mot en hållbar riktning och arbeta preventivt för att undvika att skapa negativa framtida samhällsförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Redistribution of leftover food from municipal canteens in Sweden to avoid food waste - Environmental, social and economic effects

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Lotta Sellmann Jansson; [2019]
  Nyckelord :Food waste; redistribution; sustainability; municipal canteens; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2015 the Swedish government signed the UN Agenda 2030 comprising of 17 Sustainable Development Goals and a total of 169 sub targets. Goal 12 target 3 reads as follows: “By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses. LÄS MER

 3. 3. Varför slänger ni mat? : Vad som påverkar högstadieelevers tallrikssvinn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Sanna Henriksson; [2017]
  Nyckelord :FAMM; hälsa; miljö; matsvinn; skolmåltid och skolrestaurang;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Varför slänger ni mat? : Vad som påverkar högstadieelevers tallrikssvinn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Sanna Henriksson; [2017]
  Nyckelord :FAMM; hälsa; miljö; matsvinn; skolmåltid och skolrestaurang;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tallrikssvinn under skolmåltiden : Elevers upplevelser av skolmaten och måltidsmiljön

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Rebecka Bäckström; Erika Hedvall; [2017]
  Nyckelord :FAMM; Måltidsmodell; Matsvinn; Pedagogisk måltid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER