Sökning: "talspråksmiljö"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet talspråksmiljö.

 1. 1. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 2. 2. LENA - kartlägger den språkliga miljön : Lyssnings- och talspråksmiljö hos en grupp svenska barn i relation till ordförrådsutveckling vid 18-30 månaders ålder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Johanna Lif Jonsson; Elina Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Language Environment Analysis; LENA; language acquisition; language development; language environment; validation; : Language Environment Analysis; LENA; språkinlärning; språkutveckling; språkmiljö; validering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på hur viktig interaktionen mellan vuxen och barn är för barnets språkliga utveckling. Interaktionen bygger på att den vuxna inte bara talar till sitt barn utan med sitt barn, så att barnet uppmuntras till språklig kommunikation. LÄS MER

 3. 3. LENA - En stegmätare för ord : Lyssnings- och talspråksmiljö hos en grupp svenska barn vid 18-24 månaders ålder mätt med Language Environment Analysis

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Camilla Nilsson; Lina Olsson; [2015]
  Nyckelord :early language acquisition; language environment; conversational turns; Language Environment Analysis LENA ; automatic speech recognition; validation; tidig språkinlärning; talspråksmiljö; turtagningar; Language Environment Analysis; LENA; taligenkänning; validering;

  Sammanfattning : Små barns språkmiljö har visat sig vara betydelsefull för den fortsatta språkliga utvecklingen och skillnader i barns förmågor befästs tidigt. Barn lär sig språk i samspel med andra och aktuell forskning indikerar att turtagningar spelar en speciellt viktig roll. LÄS MER