Sökning: "talteknologi"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet talteknologi.

 1. 1. Att tala eller inte tala, är det frågan? : En studie i användarupplevelser av att se teater med hjälp av talteknologi.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Axel Fjellborg; [2019]
  Nyckelord :Informatik; digital; medieproduktion; talsyntes; talteknologi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine if a service that directly translates actors dialogue into different languages during a theatre performance could lead to inclusion of a broader audience. A secondary aim is to examine what is demanded of a service like this in order to generate a good user experience. LÄS MER

 2. 2. Automatisk utvinning av felaktigt särskrivna sammansättningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Sofia Hedén; [2017]
  Nyckelord :särskrivning; särskrivningar; sammansättning; sammansättningar; automatisk utvinning; språkkontroll; språkgranskning; språkgranskningasprogram;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver en automatisk utvinning av särskrivningar som läggs i ett lexikon och implementeras i en redan existerande stavningskon- troll. Arbetet har utförts i samarbete med Svensk TalTeknologi. Många skribenter har svårt att förstå vilka fraser som ska skrivas samman och vilka fraser som kan stå isär. LÄS MER

 3. 3. Grundtonsstrategier vid tonlösa segment

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Filip von Kartaschew; [2007]
  Nyckelord :prosodimodellering; språkteknologi; datorlingvistik; grundton; prosodi; talteknologi; fonetik;

  Sammanfattning : Prosodimodeller som bl.a. kan användas i talsynteser grundar sig ofta på analyser av tal som består av enbart tonande segment. Framför tonlös konsonant saknar vokalsegments grundtonskurvor möjlig fortsättning och blir dessutom kortare. LÄS MER