Sökning: "taluppfattningsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet taluppfattningsförmåga.

 1. 1. Använd alla sinnen för att stärka dina matematik minnen! : Hur laborativ matematikundervisning kan gynna elevers taluppfattning i förskoleklass

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lindberg Kajsa; Sjögren Alice; [2020]
  Nyckelord :Matematik och matematik förskoleklass; laborativ undervisning; taluppfattning;

  Sammanfattning : Matematiken är ett skolämne som ofta är förknippat med negativa tankar hos elever. Tidigare studier pekar på att en laborativ undervisning och ett laborativt förhållningssätt hos läraren kan bidra till att elever upplever matematikundervisningen som mer lustfylld och motiverande. LÄS MER

 2. 2. Elevers tidiga taluppfattning- vad behövs? : En litteraturstudie om elevers utevckling av taluppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexandra Firm; Frida Ströberg; [2019]
  Nyckelord :Taluppfattning; FONS; de tio bastalen; taluppfattningsförmåga; tidig taluppfattning;

  Sammanfattning : För att elever skall tillgodose sig matematikundervisningen i skolan krävs en god taluppfattning. Med taluppfattning menas att elever har kunskap om tals relationer, betydelse, storlek och begreppen som relaterar till dem. LÄS MER

 3. 3. Taluppfattningens roll i elevers lärande : En kvalitativ intervjustudie som undersöker om elevers taluppfattningsförmåga påverkar deras resultat i undervsiningen kring tal i bråkform.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Fagrell; [2018]
  Nyckelord :Number sense; fractions; mathematics; difficulties; middle school; pedagogy; Taluppfattning; bråk; matematik; svårigheter; mellanstadiet; pedagogik;

  Sammanfattning : This degree project will study students' number sense based on teacher experiences from teaching fractions and if it affects the outcome. It will also highlight a number of common difficulties that the students may encounter but also how the teaching can be designed to support the students. LÄS MER

 4. 4. Subjektiva och objektiva jämförelser mellan två benledningshållare, Softband och Adjoin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Matilda Kittelfors; Emma Mattsson; [2015-07-03]
  Nyckelord :Softband; benförankrade hörselsystem; transkutan ljudöverföring; Adjoin; benledningshållare; boneanchored hearing solutions; transcutaneous sound transmission; bone conductor;

  Sammanfattning : Background: Bone anchored hearing system is a surgically implantable system for treatment ofindividuals with hearing loss. The Softband is intended for patients who can benefit from a boneanchored hearing system but who are not yet suitable for implant surgery. LÄS MER

 5. 5. Nyttan av funktionen olinjär frekvenskomprimering i hörapparater hos skolbarn med lätt till måttlig hörselnedsättning.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Jessica Ågren; [2013]
  Nyckelord :Olinjär frekvenskomprimering; SoundRecover; IOI-HA; Maximal taluppfattning; Skolbarn; Sensorineural hörselnedsättning; Sensorineural diskantnedsättning; IF-mätning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte nyttan av funktionen olinjär frekvenskomprimering i hörapparater anpassade för skolbarn i åldern 9-20 år. Syftet var att jämföra nyttan av Phonak’s hörapparat Versata Art och dess funktion olinjär frekvenskomprimering, med namnet SoundRecover; en grupp där funktionen olinjär frekvenskomprimering var aktiv i hörapparaten/hörapparaterna jämfördes med en grupp där olinjär frekvenskomprimering var inaktiv i hörapparaten/hörapparaterna. LÄS MER