Sökning: "tambourine"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet tambourine.

 1. 1. Slagverksutdrag- Att spela tre standard utdrag på tre olika sätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Benjamin Sandberg; [2020-07-06]
  Nyckelord :The Bolt; xylophone; Scheherazade; snare drum; Scheherazade; tambourine; Daniel Nordberg;

  Sammanfattning : This study is about how to play the Bolt by Dmitri Schostakovich, Daniel Nordbergstambourine-etude and the snare drum part in the third movement fromScheherazade by Rimskij- Korsakov in three different ways according to RogerCarlsson (percussionist at the Gothenburg symphony orchestra), Daniel Berg(percussion soloist) and Benjamin Sandberg (author). The author records and playsall the excerpts for four other professional musicians to see which recording theypreferred the most. LÄS MER

 2. 2. Practicing orchestral percussion excerpts

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Miriam Castañón Cabezas; [2015-02-06]
  Nyckelord :Orchestral percussion excerpts; Percussion Practice; Percussion technique; Snare Drum Excerpts; Tambourine Excerpts; Xylophone Excerpts; Glockenspiel Excerpts; Timpani excerpt;

  Sammanfattning : This thesis is about my own work preparing percussion orchestral excerpts that are often asked in auditions. The fundament of this work is my daily practice compared with describing blogs, books and teachers opinion and at the end, I show how I found my own way of performing the excerpt that might help others to find their ways. LÄS MER

 3. 3. Melodispel på ostämda slagverksinstrument och utvecklande av tamburinspelet i svensk folkmusik : En självobservation av processen att lära sig nya tekniker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Henrik Johansson; [2014]
  Nyckelord :percussion; traditional music; self-observation; master-learning; slagverk; folkmusik; självobservation; mästarlära;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur jag som folkmusikslagverkare genom självobservation kan lära mig en speciell spelteknik för att framkalla melodier på ostämda slagverksinstrument med fokus på tamburinen och hur denna kan simulera ett helt trumset med samma spelteknik. Syftet har varit att undersöka om det som slagverkare går att komma från rollen som en ackompanjemangsmusiker och istället ses som en melodispelare samt att se hur man kan utnyttja tamburinens fulla kapacitet för att hitta nya spelsätt och nya möjligheter. LÄS MER