Sökning: "tamburen på förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden tamburen på förskolan.

 1. 1. Vilka här är pojkar och vilka här är flickor? : En kvalitativ studie om förskollärares genusmedvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Evelina Andersson; Sofie Olsson; [2019]
  Nyckelord :Genusmedvetenhet; bemötande; förskola; pojkar; flickor;

  Sammanfattning : Studien handlar om förskollärares genusmedvetenhet och bemötande, hur förskollärare arbetar för att motverka traditionella könsmönster är en central del i studien. Genus är något som är komplext och socialt skapat i samhället vi lever i. LÄS MER

 2. 2. Spontan och planerad vardagsmatematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vasiliki Kozari; Jessica Lehning; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur sex förskollärare synliggör, skapar en miljö och arbetar med matematik i förskolans verksamhet. Undersökningen gjordes genom att intervjua sex förskollärare på två förskolor i olika städer. LÄS MER

 3. 3. Tamburmöten : en del av förskolans undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annelie Johansson; Susanne Lagerstedt Johansson; [2018]
  Nyckelord :förskola; samarbete; vårdnadshavare; pedagoger;

  Sammanfattning : Inledning: Vår undersökning är begränsad till de dagliga möten som sker vid lämning och hämtning av barn på förskolan. Det är bland annat dessa möten som forskning visar ligger till grund för ett positivt samarbete mellan hemmen och förskolan. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan hem och förskola - ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Jerneck Thell; Carolina Wallberg; [2018]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förskola; samverkan; utvecklingsekologisk teori; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Jerneck Thell, Malin och Wallberg, Carolina (2017), Samverkan mellan hem och förskola - ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Universitet. LÄS MER

 5. 5. Får jag ta mina Hello Kitty-skor, eller? : En studie om barns kamratkulturer i tamburen på förskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Helena Breicha; [2016]
  Nyckelord :hall; peer culture; protection of interactive space; secondary adjustments; video observations; kamratkultur; sekundära anpassningar skyddande av interaktionsutrymme; tambur; videoobservationer;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om barns interaktion i tamburen i förskolan och hur de skapar sina egna unika kamratkulturer på detta avgränsade område. Den är skriven med barns perspektiv och med en fenomenologisk ansats. Videobservationer har genomförts för att göra barns interaktion synlig. LÄS MER