Sökning: "tandem cell"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden tandem cell.

 1. 1. Detektion av hydrolyserad β-laktamantibiotika i plasma med Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization – Time of Flight Mass Spectrometry och Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Niklas Thenstedt; [2020]
  Nyckelord :LC-MS MS; MALDI-TOF MS; Enterobacteriaceae; sepsis; piperacillin-tazobactam; cefotaxime; Extended spectrum β-lactamase; hydrolysis; LC-MS MS; MALDI-TOF MS; Enterobacteriaceae; sepsis; piperacillin-tazobaktam; cefotaxim; Extended spektrum β-laktamas; hydrolys;

  Sammanfattning : Introduktion Antibiotikaresistens är ett globalt växande problem. Till gruppen β-laktamantibiotika hör piperacillin-tazobaktam och cefotaxim som båda verkar genom att försvaga cellväggen med kovalenta bindningar till peptidoglykanlagret som lyserar cellen. E. coli och K. LÄS MER

 2. 2. Sn-Pb-mixtures for Perovskite Solar Cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Fanny Amanda Karolina Baumann; [2020]
  Nyckelord :Perovskite Solar Cells; PSC; Sn; Tin; Lead; Pb; FAPI; Renewable Energy; Compositional Engineering; Interfaces; Morphology; PL; Photoluminescence; Thin film stability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Perovskite research has quickly gone from non-existent to one of the biggest reseach areas in Photo- voltaics. There are still many questions to be solved regarding the stability, environmental impact, reproducible large area devices, efficiency and module fabrication cost of Perovskite Solar Cells, PSCs, before commercial up-scaling. LÄS MER

 3. 3. HVPE process development for GaAsP/Si tandem solar cell

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Yingjun Liu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fabrication and Characterizationof Low Temperature Annealed Silicon Bottom Cell for CELOG based Tandem Solar Cell Systems

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Mas Chuan Chen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fabrication and Characterizationof Low Temperature Annealed Silicon Bottom Cell for CELOGbased Tandem Solar Cell Systems

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Max Chuan Chen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER