Sökning: "tandhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet tandhälsa.

 1. 1. Fyraåringars röster om hälsa utifrån pusslet i Bamses Må bra-tidning - Vi Kan!

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Bengtsson; Ann Jansson; [2019-08-21]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; delaktighet; hälsa; hälsosamtal; ICF-CY; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har sedan 2003 ett nationellt övergripande folkhälsomål som lyder, Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barnhälsovården har en central roll i folkhälsoarbetet då de i stort sett når alla barn i åldern 0-6 år. LÄS MER

 2. 2. Varför uteblir unga yrkesverksamma vuxna från tandvården?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Patrik Claesson; Hanna Björkman; [2019]
  Nyckelord :Unga yrkesverksamma; Semistrukturerade intervjuer; Kontinuitet med tandvården;

  Sammanfattning : Syfte: Projektets syfte är att undersöka tänkbara faktorer till varför unga yrkesverksamma vuxna utan akademisk utbildning uteblir från tandvård efter att deras fria tandvård har upphört. Material & metod: Denna kvalitativa intervjustudie utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Vanliga tandproblem hos den brakycefala hunden : En enkätundersökning om hundägares kännedom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Andersson; Karin Persson; [2019]
  Nyckelord :brakycefal; hund; tandproblem; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Tandproblem är vanligt förekommande bland hundar och brakycefala hundraser har en högre risk att drabbas av parodontala sjukdomar, persisterande mjölktänder, icke-erupterade tänder och tandcystor på grund av sin korta och breda skallform. Tänderna hos brakycefala hundar är tätt placerade och tvingas ofta rotera för att få plats, vilket föranleder att foderrester lätt fastnar mellan tänderna. LÄS MER

 4. 4. Valpägarens kännedom om tandrelaterade problem och profylaktisk tandvård hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jeanette Nordahl; Jonna Smedberg; [2018]
  Nyckelord :valp; hundägare; tänder; kännedom; tandproblem; tandvård; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka vilken kännedom svenska valp- och unghundsägare har om tandrelaterade problem och profylaktisk tandvård hos hund. En litteratursökning gjordes i avsikt att inhämta fakta om hundars munhälsa, de vanligaste tandrelaterade problemen hos hund, symptom på tandproblem och profylaktiska tandåtgärder. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan dålig tandhälsa och socioekonomiska skillnader

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Duval Syliane; [2018]
  Nyckelord :Sweden; oral health; karies; socioekonomi; prevention; Sweden; oral health; karies; socioekonomi; prevention;

  Sammanfattning : Introduction Caries and poor oral health is an epidemy that affects many people and especially lower classes in society with small or non exiting financial measures to seek dental care. The aim with this overview was to look at the connection between bad socioeconomic aspects and poor oral health. LÄS MER