Sökning: "tandhygienist"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet tandhygienist.

 1. 1. Tandhygienister och cariologi – ett mångfacetterat samspel för den nyexaminerade

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Sebastian Nilsson; Markus Wallin; [2020]
  Nyckelord :Odontology; Masteruppsats; Dentistry;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka tandhygienisters ställningstagande till cariologiska problem i sin yrkesroll efter sin utbildning, samt att utforska deras upplevelser av sin cariologiska utbildning. Material och metod: Semistrukturerade djupintervjuer med tandhygienister utfördes. LÄS MER

 2. 2. Omhändertagande i tandvården av patienter som utsatts för sexuella övergrepp

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :David Grinneby; Petra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Omhändertagande; Tandvård; intervju; övergrepp; sexuella övergrepp; våld; kvalitativ; tandvårdsrädsla; behandling;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp upplever omhändertagandet i tandvården. Material och metod. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande tandvård för att främja oral hälsa hos äldre : - En registerstudie bland individer 65 till 70 år i Värmland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Birgitta Seleskog; [2020]
  Nyckelord :dental caries; dental hygienist; epidemiology; retrospective cross-sectional study; quality register SKaPa; epidemiologi; karies; kvalitetsregister SKaPa; retrospektiv tvärsnittsstudie; tandhygienist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kariessjukdomen hör till en av världens vanligaste sjukdomar med flertalet kända orsaks- och riskfaktorer. För att bevara en god oral hälsa utgör förebyggande tandvård en betydelsefull del bland äldre och kan ha en stor inverkan på en individs livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av organisatorisk och social arbetsmiljö hos tandhygienister inom privat sektor : En kvantitativ enkätstudie för tandhygienister inom en region i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa; Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Författare :Clara Ivarsson; Alma Flink; [2020]
  Nyckelord :Dental care; Salutogenesis; Sense of Coherence; WEMS; Känsla av sammanhang; Salutogenes; Tandvård; WEMS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Systematiskt arbetsmiljöarbete kan förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatser. Genom god arbetsmiljö kan kvalitén på utfört arbete öka, arbetet göras mer hållbart för arbetstagare och vården mer patientsäker. LÄS MER

 5. 5. Vet patienten när den har karies? - En enkät- och journalstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Golriz Zare Ebrahimi; [2018]
  Nyckelord :Dental caries;

  Sammanfattning : En individs kännedom om och upplevelse av sin orala hälsa är beroende av ett flertal faktorer.Ett syfte med denna studie var att granska individens självuppfattning om kariesförekomst och dess samband med bakgrundsfaktorer som kön och utbildningsnivå. LÄS MER