Sökning: "tandhygienistens kompetens"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tandhygienistens kompetens.

 1. 1. Tandläkarstudenters kunskap gällande tandhygienistens kompetens : - En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Petra Kartal; Miray Mavi; [2018]
  Nyckelord :Dental hygienist profession; dental student; knowledge; vocational competence; Kunskap; tandhygienistprofession; tandläkarstudent; yrkeskompetens.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tandhygienistprofessionen har en betydande roll i svenska tandvården och arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Tandläkarens och tandhygienistens arbetsområden kompletterar varandra, vilket gör att samarbetet är av stor vikt för en patientsäker vård. LÄS MER

 2. 2. Kariesdiagnostik - svårigheter och metoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Ann-Catrin Engberg; Maria Niklasson; [2010]
  Nyckelord :karies; diagnostik;

  Sammanfattning : I den här litteraturstudien syftar vi till att ta reda på varför olika behandlare inom tandvården får olika resultat vid kariesdiagnostik och registrering, vilka metoder som främst används idag samt vilka metoder som är under utveckling. Vi vill också ta reda på mer om tandhygienistens roll vid kariesdiagnostik. LÄS MER

 3. 3. Klinikchefens uppfattning om tandhygienistens kompetens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Linda Andersson; Lina Paulsson; [2010]
  Nyckelord :Clinic director; competence; dental hygienist; education; Klinikchef; kompetens; tandhygienist; utbildning;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine the competence of dental hygienists among Clinic Director´s within the Public Dental Service and Private dentists in the county of Skåne . The study was quantitative and consisted of an electronic questionnaire sent out to all Clinic Directors in the county of Skåne. LÄS MER

 4. 4. Tandhygienistens uppfattning gällande användandet av sin formella kompetens : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ida Knutsson; Maria Johanson; [2009]
  Nyckelord :competence; competence use; dental hygienist; kompetens; kompetensutnyttjande; tandhygienist;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa hur tandhygienisten uppfattar att den egna kompetensen används inom Folktandvården. Studien är kvalitativ och innefattas av intervjuer med tio legitimerade tandhygienister som är verksamma inom allmäntandvården. Intervjuerna har skett med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

 5. 5. Hygienåtgärder för tandimplantat

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Maria Ek; Sofie Grederup; [2008]
  Nyckelord :Behandling; mucosit; peri-implantit; tandimplantat;

  Sammanfattning : Introduktion: Tandimplantat är en allt vanligare ersättning för förlorade eller saknade tänder. Av patienten krävs en god egenvård för att bibehålla frisk vävnad runt implantatet samt stödjande behandling i form av klinisk vård. Bristande rengöring kan resultera i utveckling av mucosit eller peri-implantit. LÄS MER