Sökning: "tandimplantat"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet tandimplantat.

 1. 1. Utveckling av metod för benkvalitetsmätning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anna Eriksson; Salli Carlfjord; [2017]
  Nyckelord :tandimplantat; benkvalité; gängtapp;

  Sammanfattning : Dental implant surgery is performed daily to replace single teeth and entire tooth rows. Implant selection is based on the bone quality of the cortical and trabecular bone in the jaw bone. Usually, the surgeon assesses the bone quality subjectively during drilling in the jaw bone. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en kvalitetsinspektionsmetod för dentala distanser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Hiwa Ghaderi; Mohamad Sultani; [2017]
  Nyckelord :Kvalitet; Kvalitetsinspektion; Kvalitetskontroll; Kvalitetsinspektionsmetod; Ledtid; Mätinstrument; Medicinteknik; Dentala distanser; Tandimplantat; Standardiserat arbetssätt.;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts på Atlantis som ligger i Mölndal och tillverkar dentala distanser. Alla produkterna är kundanpassade och har höga krav på kvalitet, därför inspekteras kvalitet på produkterna efter tillverkningen. LÄS MER

 3. 3. Fatigue Testing of Implant Supported Bridge. A Study of All-on-two Concept

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Artem Lytvyn; Rodi Sliwa; [2017]
  Nyckelord :tandimplantat; all-on-two;

  Sammanfattning : The conventional implant therapy of patients with edentulous mandibles involves installation of four implants. The treatment is well-studied with high success rate. By reducing number of implants, biological and cost benefits could be made. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of peri-implantitis treatment. Retrospective case control study

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Korab Perolli; Aos Abdeljabar; [2016]
  Nyckelord :Peri-implantitis; Bone graft; surgical treatment;

  Sammanfattning : Tandimplantat utsätts för både tekniska och biologiska komplikationer; de senare innefattar mukosit och periimplantit. Ett stort antal periimplantitbehandlingar har utvärderats, ofta i samband med bensubstitut. Det finns dock ingen konsensus idag om effektiv periimplantitbehandling. LÄS MER

 5. 5. Icke-kirurgisk behandling vid tandimplantat : allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emma Appelgren; Josefin Henningsson; [2013]
  Nyckelord :dental implant; mucositis; oral health; peri-implantits; supportive care; mukosit; oral hälsa; peri-implantit; stödbehandling; tandimplantat;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe non-surgical treatment options for the diseases mucositis and peri-implantitis found in present literature. The literature review also illustrates the effect of the treatment opptions on soft tissue with mucositis and peri-implantitis surrounding dental implants. LÄS MER