Sökning: "tandläkare"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet tandläkare.

 1. 1. Individuell anpassningsbar operatörstol : Ett nytt koncept för individanpassade sitsar inom dentalbranschen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Harling; [2022]
  Nyckelord :Ergonomi; Dentalsits; Individanpassad; Bekvämlighet; REBA-Analys; Innovation; Koncept; Observation; Design;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt som genomförs under kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet utförs under vårterminen 2022 av Julia Harling och kursen omfattar 22,5 hp. Handledare för projektet är Monica Jakobsson och examinator Leo De Vin. LÄS MER

 2. 2. Prevalens av gingival hyperplasi vid behandling med amlodipin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Danielle Kristensson; [2022]
  Nyckelord :Kalciumkanalblockerare; Gingival hyperplasi; Prevalens;

  Sammanfattning : Kalciumkanalblockerare är ett av de tre kända läkemedel som orsakar gingival hyperplasi. Prevalensen varierar mellan 3-86% och det ses en skillnad mellan de olika klasserna av kalciumkanalblockerare. Amlodipin tillhör den klass som har störst prevalens men biverkningen anges som sällsynt. LÄS MER

 3. 3. Tatueringar och professionalism -går det ihop? : En enkätstudie bland studenter och lärare på tandläkarutbildningen i Malmö

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Ardwan Said; Xung Ly; [2021]
  Nyckelord :Survey; Professionalism; Student; Dentist; Tattoos; Enkätundersökning; Professionalism; Student; Tandläkare; Tatueringar;

  Sammanfattning : Syfte Studien handlar om att undersöka ifall tatueringar påverkar uppfattningen om professionalism hos tandläkarstudenter och personal på tandvårdshögskolan i Malmö. Syftet är att lyfta fram vad olika grupper anser om dessa kroppsmodifikationer men också bidra till ökad insikt inom och bland dessa grupper. LÄS MER

 4. 4. Predicting the Flow of Patients in the Dental Industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Michael Arenander; Mustafa Ali; [2021]
  Nyckelord :Algorithms; artificial intelligence; dental care; dentist; machine learning; Algoritmer; artificiell intelligens; tandvård; tandläkare; maskininlärning;

  Sammanfattning : In this paper, ML models are applied to discover the predictability of show-ups among patients visiting a specific company, Distriktstandvården. The motivation is to enable overbooking of scheduled time-blocks to increase the efficiency of the company’s use of resources. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av kursmål för tandläkarutbildningar i Europa med avseende på odontologisk radiologi

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Evelina Andersdotter; Victoria Kjelland; [2021]
  Nyckelord :course objectives; oral radiology; dental universities; kursmål; odontologisk radiologi; tandläkarutbildningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Radiologi används inom tandvårdsyrket för diagnostik. Det är strikt reglerat via lagar och förordningar så att patienter inte i onödan utsätts för joniserande strålning, vilket innebär att en tandläkare måste ha tillräcklig kunskap om dess användning. LÄS MER