Sökning: "tandvård"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet tandvård.

 1. 1. Sydostasiens oönskade barn - en studie om barn på ett barnhem i Sydostasien

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charlotte Pirkkanen Snäll; [2019]
  Nyckelord :Barnhem; bakgrund; hälsa; kvalitativ intervju; observation; omsorg;

  Sammanfattning : Det har visat sig att det finns över åtta miljoner barn som bor på barnhem och att  endast  en  av  fem  barn  är  föräldralös. Engagemang  för  social  arbete  och barns rättigheter utgör utgångspunkter idenna studiesamt att göra skillnad. LÄS MER

 2. 2. Frisktandvård : En enkätstudie om tandvårdsanställdas attityder och avtalshantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Selin Ahlström; Helena Svensson; [2019]
  Nyckelord :Frisktandvård; tandvårdspersonal; R2; Region Kalmar Län; Tandvårdsstöd;

  Sammanfattning : Prepaid dental care - a questionnaire on dentalstaff attitudes and contract management   Abstract Background: In order to get young people to maintain a continued regular contact with dental care, after they are regarded as paying adults, prepaid dental care was introduced in Västra Götaland in 2007. Prepaid dental care is a payment model in which patients pay a specific amount for their dental care over a three-year period, monthly or annually. LÄS MER

 3. 3. Cost-effectiveness of conventional and self-ligated brackets in treatment of malocclusion : An unregulated market for unregulated teeth

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Jens Eklundh; [2019]
  Nyckelord :Cost-effectiveness; self-ligated brackets; SLB; publicly funded; ICER; kostnadseffektivitet; självligerande brackets; SLB; offentligt finansierad; ICER;

  Sammanfattning : Background: All treatments, especially funded by social means, should be subject to cost-effectiveness studies to ensure that the best possible optimization decision it taken between different treatment options. Within the health care area this is a well-developed area. LÄS MER

 4. 4. Vanliga tandproblem hos den brakycefala hunden : En enkätundersökning om hundägares kännedom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Andersson; Karin Persson; [2019]
  Nyckelord :brakycefal; hund; tandproblem; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Tandproblem är vanligt förekommande bland hundar och brakycefala hundraser har en högre risk att drabbas av parodontala sjukdomar, persisterande mjölktänder, icke-erupterade tänder och tandcystor på grund av sin korta och breda skallform. Tänderna hos brakycefala hundar är tätt placerade och tvingas ofta rotera för att få plats, vilket föranleder att foderrester lätt fastnar mellan tänderna. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande folkhälsoarbete avseende munhälsa - En litteraturstudie om interventioner och teoretiska utgångspunkter för att förebygga karies hos barn och unga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Menike; [2018-09-17]
  Nyckelord :Folkhälsa; munhälsa; karies; levnadsvanor; socioekonomi; promotion; prevention; Public health; oral health; caries; living habits; socio-economy; promotion; prevention;

  Sammanfattning : Background: Dental health in Sweden is relatively good, but caries is a growing problem in groups of lower socio-economic status. Dental health care for children and adolescents is free in Sweden and it is of great importance to implement good dental hygiene early on in life. LÄS MER