Sökning: "tandvård"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet tandvård.

 1. 1. Classifying nuclei in soft oral tissue slides

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gudjon Ragnar Brynjarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A big focus of pathology is the analysis of tissues, cells, and body fluid samples. In recent years, with the advent of high resolution scanners, we have seen an increase in the use of artificial intelligence in pathology. LÄS MER

 2. 2. Frisktandvård : En enkätstudie om tandvårdsanställdas attityder och avtalshantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Selin Ahlström; Helena Svensson; [2019]
  Nyckelord :Frisktandvård; tandvårdspersonal; R2; Region Kalmar Län; Tandvårdsstöd;

  Sammanfattning : Prepaid dental care - a questionnaire on dentalstaff attitudes and contract management   Abstract Background: In order to get young people to maintain a continued regular contact with dental care, after they are regarded as paying adults, prepaid dental care was introduced in Västra Götaland in 2007. Prepaid dental care is a payment model in which patients pay a specific amount for their dental care over a three-year period, monthly or annually. LÄS MER

 3. 3. Hur tandvården framställs i pressen och dess påverkan på allmänhetens förtroende - Media innehållsanalys

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Omar Abdelghani; Hevy Salih; [2019]
  Nyckelord :förtroende; tandvård; kundnöjdhet; medierapportering; media; public trust; svensk press; tandläkare; Media content analysis; media innehållsanalys; dental care; trust measurements; negativ medierapportering;

  Sammanfattning : Syfte: Eftersom medierapportering är en viktig faktor som kan påverka allmänhetens förtroende gentemot tandvården är syftet med studien att undersöka hur tandvården framställs i pressen. Material & metod: För att undersöka vad och hur mycket svensk press har rapporterat om tandvården mellan 2007 – 2018 i allmän samt negativ mening användes två källurval. LÄS MER

 4. 4. Varför uteblir unga yrkesverksamma vuxna från tandvården?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Patrik Claesson; Hanna Björkman; [2019]
  Nyckelord :Unga yrkesverksamma; Semistrukturerade intervjuer; Kontinuitet med tandvården;

  Sammanfattning : Syfte: Projektets syfte är att undersöka tänkbara faktorer till varför unga yrkesverksamma vuxna utan akademisk utbildning uteblir från tandvård efter att deras fria tandvård har upphört. Material & metod: Denna kvalitativa intervjustudie utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Antibiotikaordination vid Tandvårdshögskolan i Malmö under åren 2015-2017

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Elisabet Andrén; Carola Nguyen; [2019]
  Nyckelord :antibiotic prescriptions; antibiotikaförskrivning; tandvård; Antibiotic Prophylaxis;

  Sammanfattning : Antibiotika är ett viktigt läkemedel vid behandling av orala infektioner orsakade av bakterier. Läkemedelsverkets riktlinjer ska fungera som stöd och vägledning för tandläkare angående ordination av antibiotika. LÄS MER