Sökning: "tanke"

Visar resultat 21 - 25 av 1920 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 21. Gymnasielärares syn på integrering av digitala verktyg i matematikundervisningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Efraim Ström; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; förmågor; lärande; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad gymnasielärare har för tanke och mål med att använda digitala verktyg i matematikundervisningen. Syftet är även att undersöka hur de digitala verktygen kan påverka lärandet hos eleverna och på så vis hur det påverkar de sju matematiska förmågorna som står med i den svenska ämnesplanen för matematik. LÄS MER

 2. 22. ATT FÖRSTÅ OCH ATT GÖRA SIG FÖRSTÅDD

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jesper Holmgren; Mattias Söderberg; [2018]
  Nyckelord :BPSD; Demens; Erfarenheter; Kommunikation; Kvalitativ studie; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den ökade andelen äldre personer i befolkningen, förväntas även antalet personer med demenssjukdom växa. Uppemot nio av tio av personerna uppvisar beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) där bland annat agitation är vanligt förekommande. LÄS MER

 3. 23. Varför rädsla för kunskap? : En undersökning av olika ståndpunkter inom konstruktivism

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Jacob Wildt-Persson; [2018]
  Nyckelord :Konstruktivism; relativism; kunskapsteori;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har det i samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner funnits stark tendens till relativism. Wikforss skriver att "de senaste decennierna har en form av skepticism vad det gäller möjligheten att uppnå objektiv kunskap fått fäste, både inom delar av universitetsvärlden och samhället i stort". LÄS MER

 4. 24. Svåra samtal : upplevelser från sjuksköterskor inom palliativ vård - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anu Tiusanen; Kristina Zariņš; [2018]
  Nyckelord :Difficult conversations; Palliativ care; Nurse´s experience; Work experience; Insecurity; Svåra samtal; Palliativ vård; Sjuksköterskors upplevelser; Erfarenhet; Osäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund. En stor och viktig del av den palliativa vården är kommunikation med patienter och dess närstående. Sjuksköterskan finns närvarande runt patienten och dennes familj genom alla vårdinstanser och kan få frågor av olika karaktär i alla möjliga situationer. LÄS MER

 5. 25. Reklam är ju något man är allmänt trött på : En kvalitativ studie om hur influencers följare resonerar kring sponsrade inlägg på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Lisa Rydell; Emilia Isaxon; [2018]
  Nyckelord :Instagram; influencer marketing; influencer; sponsrade inlägg; följare.;

  Sammanfattning : Influencer marketing, marknadsföringsmetoden som många företag använder sig av i sociala medier och som under de senaste åren blivit en allt mer förekommande metod. Företag låter inflytelserika personer, så kallade influencers, sprida företagets budskap om en produkt eller ett varumärke i ett marknadsföringssyfte i deras sociala kanaler. LÄS MER