Sökning: "tanke"

Visar resultat 21 - 25 av 2768 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 21. En regional översiktsplan? : Potentiella konsekvenser av en regional arena för rumslig planering

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Pelle Tengö; [2022]
  Nyckelord :Region Skåne; regionplanering; regional utveckling; rumslig planering; governance.;

  Sammanfattning : I Skåne introduceras under tidigt 2020-tal en regional nivå för planering. Uppsatsens syfte är att identifiera eventuella konsekvenser samt hur roller kan påverkas av denna förändring. Introduktionen av en intermediär nivå för planering är omvälvande, i synnerhet ur kommunal synvinkel vars planmonopol legat fast sedan 1947. LÄS MER

 2. 22. Pedagogiska atmosfärer i samlingen : Barns möjligheter till berättande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Alexandra Larsen; [2022]
  Nyckelord :circle-time; narrative; pedagogical atmospheres; preschool; berättande; förskola; pedagogiska atmosfärer; samling;

  Sammanfattning : The following essay aims to investigate circle time in preschool and the pedagogical atmospheres that exist there. Pedagogical atmospheres illuminate the approach that pedagogues have towards the children. Furthermore, it examines how the pedagogical atmosphere affects the child’s possibilities of embracing their role as a narrator. LÄS MER

 3. 23. Viđa sámegielat teavstta šáŋŋerdovdomearkkaid guorahallan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marja Stina Svonni; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dán barggus lean guorahallan teavsttaid šáŋŋergullevašvuođa, ja lean iskan gávdnat gokte dilálašvuođakonteaksta váikkuha teavsttaid hápmái ja gillii. Vuolggasadji lea systemalašfunkšuvnnalaš grammatihkkamodealla jurdda ahte visot gulahallan dáhpáhuvvá muhtun konteavsttas, ja ahte giellageavaheaddji mudde giela dilálašvuođaid mielde. LÄS MER

 4. 24. Läsförståelseundervisning på högstadiet och gymnasiet : En kvalitativ studie om 13 svensk- och speciallärares  läsförståelseundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Niklasson; Susanne Öberg; [2022]
  Nyckelord :Läsförståelse; samverkan; språklig sårbarhet; strategier; särskilt stöd; undervisning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka och analysera hur svensklärare och speciallärare på högstadiet och gymnasiet beskrev hur de utformade sin läsförståelseundervisning för att utveckla alla elevers läsförståelse, särskilt med tanke på elever i språklig sårbarhet. Datainsamlingen i denna kvalitativa studie har gjorts genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 25. Förutsättningar i arbetet med extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Söderström; Emelie Söder; [2022]
  Nyckelord :Extra anpassningar; kompetens; möjligheter och hinder; ramfaktorer; self-efficacy;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söder, Emelie och Söderström, Camilla (2022) Förutsättningar i arbetet med extra anpassningar. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER