Sökning: "tankemönster"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet tankemönster.

 1. 1. Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linus Älverbrandt; Sarah Höglund Ärnfors; [2019]
  Nyckelord :unlearning; avlärning; wicked problems; komplexa problem; samverkan; samverkansinitiativ; förortsproblematik; Herrgården.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. LÄS MER

 2. 2. Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna : Intern eller extern funktion i förhållande till organisationen?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jeanette Elbe; Ludvig Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Outsourcing; Accounting; Logic of cost; Strategic logic; Transaction Cost Economics; TCE; Resource-based View; RBV; The role of the accounting function; Outsourcing; Ekonomisk administration; Kostnadslogiken; Strategiska logiken; Transaction Cost Economics; TCE; Resource-based View; RBV; Ekonomifunktionens roll;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi, 4FE17E, VT-2018. Författare: Jeanette Elbe och Ludvig Eriksson Handledare: Andreas Jansson Examinator: Karin Jonnergård Titel: Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna - Intern eller extern funktion i förhållande till organisationen? Sökord: Outsourcing, Ekonomisk administration, Kostnadslogiken, Strategiska logiken, Transaction Cost Economics, TCE, Resource-based View, RBV, Ekonomifunktionens roll   Bakgrund: Att betala en extern part för att utföra bolagets ekonomiska administration är ett växande fenomen och outsourcing av ekonomiska företagsprocesser är högaktuellt att förstå sig på. LÄS MER

 3. 3. Yoga som omvårdnadsåtgärd vid depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Huros; Emelie Noord; [2018]
  Nyckelord :depression; yoga;

  Sammanfattning : Depression är en komplex sjukdom som orsakar flest förlorade år på grund av nedsatt funktionsförmåga i såväl höginkomst- som låginkomstländer. De vanligaste behandlingsformerna som erbjuds patienter idag ger inte alltid fullgod symptomlindring och patienter efterfrågar komplementära omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. Ungas "role-exit" från en kriminell livsstil - sett ur några professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karin Erixon; [2018]
  Nyckelord : role-exit ; identitet; tankemönster; ungdom; kriminell livsstil;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project was to get increased knowledge about the difficulties youth might face while disengaging from a criminal lifestyle, and this from a professional perspective. To achieve this I interviewed four professionals working within the Social service and Prison and probation service. LÄS MER

 5. 5. Självständighetsrörelsens innersta väsen - Två nedslag i skotsk strävan efter självständighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Douglas Eriksson; Jesper Spanne; [2018]
  Nyckelord :Separatism; nationalism; EU; Brexit; Skottland; Storbritannien; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Självständighetsrörelsen i Skottland befinner sig i en intressant fas: folkomröstningen om att lämna Storbritannien 2014 resulterade i att nej-sidan vann med en knapp majoritet. Och de stundande Brexit-förhandlingarna som steg för steg håller på att realiseras, mot det skotska folkets vilja, kommer med stor sannolikhet slå hårt mot den skotska ekonomin. LÄS MER