Sökning: "tanskanen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet tanskanen.

 1. 1. Individerna bakom missbruket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Rebecka Meyer; Ann-Sofie Tanskanen; [2023]
  Nyckelord :Narkotikamissbruk; sociala band; missbruksförlopp; behandling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med viljan att belysa före detta narkotikamissbrukares egna erfarenheter av sitt missbruk har denna kvalitativa studie utformats. Istället för att enbart titta på kvantitativ data i form av statistik har vi valt att använda kvalitativt material relaterat till narkotikamissbruk. LÄS MER

 2. 2. Green Funds : An Analysis of the Product Specific Disclosures of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation 2019/2088

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabella Tanskanen; [2021]
  Nyckelord :capital markets law; financial markets law; financial market; ESG; sustainability; funds; green;

  Sammanfattning : Sustainability has started to play a greater role on the financial market and a larger number of investors are searching for financial products that contribute to the environment and the sustainable development. However, the numerous definitions of sustainable investments and green funds make the investment decision-making process difficult for investors and allow companies to “greenwash” their products. LÄS MER

 3. 3. Collective identity formation and commercial platform logics in social activism: Representation of women and black feminist activism on Instagram under #BlackLivesMatter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Ellimaija Maaria Tanskanen; [2021]
  Nyckelord :online activism; collective identity; black feminist activism; social media;

  Sammanfattning : Due to the participatory nature of social media platforms, users contribute to the narratives built around online action for social change and shape the discourse on societal topics through their participation. At the same time as social media has become a space for societal activism and participation facilitating connective action of individuals, social media platforms are ultimately, for most, owned by private companies. LÄS MER

 4. 4. System Upgrade Verification : An automated test case study

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Viktor Rotting Tjädermo; Alex Tanskanen; [2019]
  Nyckelord :Automated testing; testing; MI; Maintainability Index; metric; Software testing; Ansible; automatization; regression testing; regression; Automatiserad testning; testning; MI; Maintainability Index; metrik; mjukvarutestning; testning mjukvara; Ansible; automatisering; regressionstestning; regression;

  Sammanfattning : We live in a society where automatization is becoming more common, whether it be cars or artificial intelligence. Software needs to be updated using patches, however, these patches have the possibility of breaking components. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö i produktion : En analys av problemområden och utvecklingsmöjligheter som kan resultera i tids- och kostnadseffektivisering

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Philip Linnskog; Samuel Tanskanen; [2018]
  Nyckelord :kvalitet; miljö; arbetsmiljö; effektivisering; lönsamhet; digitalisering; ledningssystem; KMA;

  Sammanfattning : För att uppnå en högkvalitativ slutprodukt ställs idag allt högre krav på den som utför arbetet. Byggprojektets ingående processer ska planeras, utföras, kontrolleras, uppföljas samt dokumenteras. LÄS MER