Sökning: "taping"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet taping.

 1. 1. Effekten av tejpning vid patellofemoralt smärtsyndrom : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Linn Jonasson; Sara Wennberg; [2022]
  Nyckelord :patellofemoral pain syndrome; taping; pain; kinesio tape; mcconnell tape;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Patellofemoralt smärtsyndrom är ett vanligt förekommande smärttillstånd. Tejpning som behandlingsalternativ är väl använt av fysioterapeuter, trots bristande vetenskapligt underlag. Det skulle vara av värde att undersöka vad tidigare evidens säger kring tejpning som behandling vid PFSS. LÄS MER

 2. 2. Tejpningstekniker vid lateral epikondyalgi: en systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Hanna Jansson; [2020]
  Nyckelord :Lateral epicondylalgia; taping; physiotherapy; systematic review; lateral epikondyalgi; tendinopati; fysioterapi; tejpning; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lateral epikondyalgi är en vanlig åkomma hos den allmänna befolkningen, ofta med långvarig smärta och funktionsnedsättning som följd. I dagsläget finns ingen konsensus om vilken behandling som är bäst vid epikondyalgi, men tejpning anses minska smärtan och underlätta rehabiliteringen. LÄS MER

 3. 3. Tejpning av sömmar för vattentäta plagg : En studie där tejpade sömmar granskas och testas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lise Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :Seam tape; taped seam; 3-layer jacket; 3-layer material; work wear; construction; Tejpning; tejpade sömmar; 3-lagersjacka; 3-lagersmaterial; arbetskläder;

  Sammanfattning : Denna studie är en kandidatuppsats inom designteknik. Studien görs efter praktik på ett Svenskt företag som producerar arbetskläder. Företaget, som idag är min uppdragsgivare, har ett intresse i att starta egen produktion av produktgruppen 3-lagersjackor. LÄS MER

 4. 4. Baksidan av filmning : En studie om gymnasieelevers negativa känslor och upplevelser av att bli filmade i skolämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Robin Malmberg; Adam Mälberg; [2019]
  Nyckelord :Filmning; undervisning; idrott och hälsa; negativa känslor och upplevelser; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studien har syftat till att få en djupare förståelse kring varför det finns gymnasieelever som har negativa känslor och upplevelser av att bli filmade i ämnet idrott och hälsa. Studien har också ämnat ta reda på hur dessa elever med negativa känslor och upplevelser tycker att filmning i undervisningen bör användas. LÄS MER

 5. 5. Self-reported back and neck pain : Relation to head posture and short-term effects of a new postural taping method

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sara Reinodt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER