Sökning: "taps"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet taps.

 1. 1. Assessing the role of the drinking water distribution system on the bacterial community in public buildings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Zixuan Zhang; [2021]
  Nyckelord :drinking water; drinking water distribution system; bacterial community; biofilm; HNA High nucleic acid ; flow cytometry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Safe drinking water is important and the water quality is related to the microbial community. In this study, two public buildings that receive drinking water at different locations in a distribution system were selected as sampling points. LÄS MER

 2. 2. Energy Efficiency Action Plan : Performed at Nåntuna Elementary School

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Clara Palmersjö; Kerstin Axelsson; Matilda Sammeli; [2020]
  Nyckelord :Energy efficiency; Energy saving; Energieffektivisering; Energibesparing; Belok Totalmetodiken;

  Sammanfattning : The aim of this project is to examine the energy consumption of Nåntuna elementary school in Uppsala, in order to suggest improvements, making the building more energy efficient. The aim also includes calculating savings and the pay-off time for each energy reducing measure. LÄS MER

 3. 3. A 1.8 ps Time-to-Digital Converter (TDC) Implemented in a 20 nm Field-Programmable Gate Array (FPGA) Using a Ones-Counter Encoding Scheme with Embedded Bin-Width Calibrations and Temperature Correction

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Engström Sven; [2020]
  Nyckelord :time-to-digital; time-to-digital converter; TDC; 1.8 ps; field-programmable gate array; FPGA; 20 nm; Xilinx; Kintex; UltraScale; tapped delay line; TDL; taps; carry-chain; ones-counter; bit-counter; bubbles; wave-union; embedded; temperature correction;

  Sammanfattning : This thesis investigates the use of field-programmable gate arrays (FPGAs) to implement a time-to-digital converter (TDC) with on-chip calibration and temperature correction.Using carry-chains on the Xilinx Kintex UltraScale architecture to create a tapped delay line (TDL) has previously been proven to give good time resolution. LÄS MER

 4. 4. Day Zero: Communicating the water crisis in Cape Town, 2015-2018 : A qualitative study about the communication during the water crisis and how the public responded to the messages

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Fredrik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Water; water crisis; communication; South Africa; Day Zero; water use; Vatten; vattenkris; kommunikation; Sydafrika; Day Zero; vattenanvändning;

  Sammanfattning : Stigande urbanisering och större befolkningar har ökat trycket på städer och deras förmågor att förse alla med de vardagstjänster som städerna vanligtvis har kapacitet att erbjuda. Att förse alla med dricksvatten är något som har blivit en utmaning då vattenanvändningen har stigit samtidigt som vattentillgången varierar beroende på nederbörd, och potentiellt minskat på grund av klimatförändringarna. LÄS MER

 5. 5. Vattenkommunikation, spårbart dricksvatten och aktörer i branschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ellen Rikte; [2020]
  Nyckelord :traceability; drinking water; source to tap; water plant; aquifer; water quality analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, chemical use and physical impact on natural waters, the vulnerability and load of drinking water distribution systems is likely to increase. Therefore traceable drinking water regarding origin and quality analysis through a QR code by the taps in people’s homes, might become necessary. LÄS MER