Sökning: "tara ali"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden tara ali.

 1. 1. MILLENNIALS BRAND LOYALTY IN THE FASHION INDUSTRY & THE ROLE OF BRAND IDENTITY

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ali Hassanzadeh; Tara Namdar; [2018]
  Nyckelord :MILLENNIALS; BRAND LOYALTY; BRAND IDENTITY; FASHION INDUSTRY;

  Sammanfattning : Brand loyalty has long been an important factor for companies’ sustainability and profitability, as it is less expensive to retain existing customers than acquiring new ones. In correlation to the importance of brand loyalty, there is a new vast generation, called the millennials’ or generation Y coming in to the market that is different than any generation before. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans erfarenhet av sin arbetssituation på vårdcentral

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Tara Ali; Anna-Lena Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :District nurse; environment; primary care; stress; work situation; Distriktssköterskor; miljö; primärvård; stress; arbetssituation;

  Sammanfattning : Background: The work done by the nurse at the primary health care center includes meeting with people of different ages and with different health problems and diseases. It is important that the work is carried out in a good environment. LÄS MER

 3. 3. Modersmål och modersmålsundervisning : En kvalitativ studie av uppfattningar om möjligheter och hinder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Tara Hussein Ali; [2012]
  Nyckelord :Modersmålsundervisning; identitetsutveckling; kunskapsutveckling; andraspråksinlärning; semistrukturerade intervjuer; modersmålslärare; ämneslärare; andraspråkselever;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa några uppfattningar om modersmålets betydelse och modersmålsundervisning hos modersmålslärare, ämneslärare och elever som deltar i modersmålsundervisning. Tidigare forskning om modersmål och modersmålsundervisning har visat på dess stora roll för språk- och kunskapsutveckling hos andraspråkselever Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer av tre modersmålslärare, tre ämneslärare och tre elever som får modersmålsundervisning på två grundskolor. LÄS MER

 4. 4. Service Recovery utifrån ett kundorienterat synsätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ali Jalalian; Emma Emanuelsson; Tara Emamgholizadeh; [2011]
  Nyckelord :service recovery; service failure; empowerment customer orientation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Service recovery utifrån ett kundorienterat synsätt Författare: Tara Emamgholi-Zadeh, Emma Emanuelsson, Ali Jalalian Kurs: SMKK01 Handledare: Ulrika Westrup och Veronica Åberg Bakgrund: I en perfekt värld uppstår det aldrig något fel i serviceprocessen, verkligheten ser däremot annorlunda ut. Det är när ett misstag begåtts eller ett fel uppstått som ett tjänsteföretags åtagande mot kunden sätts på prov (Grönroos 2008, s 129). LÄS MER