Sökning: "tarmförberedelser"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet tarmförberedelser.

 1. 1. Patienters upplevelser av information om laxering inför datortomografi av tjocktarmen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Johanna Stengård; Madeleine Granholm; [2015]
  Nyckelord :CT colonography; purgation; bowel preparation; patient experiences; information; DT-kolografi; laxering; tarmförberedelser; patientupplevelser; information;

  Sammanfattning : Datortomografiundersökning av tjocktarmen har blivit en vanlig undersökning som utförs på röntgenavdelningar. Inför denna undersökning krävs förberedelser i form av laxering och födorestriktioner. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av konventionell kolon med dubbelkontrast och datortomografisk kolografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tove Lindström; Riwan Mansour; [2014]
  Nyckelord :Röntgen; datatomografisk kolografi DT kolografi ; konventionell kolon med dubbelkontrast konventionell kolon ; kolon; gasinblåsning; tarmförberedelse; fysiskt obehag; psykisk upplevelse; patientpreferens; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Konventionell kolon och datortomografisk kolografi är några av de vanligaste röntgenundersökningar för utredning av sjukdomar i kolon bland annat koloncancer. Studiens syfte är att öka förståelsen av patienters upplevelser vilket kan ge vägledning i det praktiska vårdarbetet. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser vid DT kolografi.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tatyana Jansson; [2011-04-26]
  Nyckelord :DT kolografi; patienters upplevelser; smärta; tarmuppblåsning; komplikationer och risker;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om patienters upplevelser vid DT kolografi. Kolorektal cancer är denvanligaste typen av cancer som drabbar människor efter 60- års ålder. DT kolografi är nytarmundersökningsmetod som kan hjälpa till att upptäcka kolorektal cancer i ett tidigt skede ochsom ännu inte utförs rutinmässigt på alla kliniker. LÄS MER