Sökning: "tarmflora"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet tarmflora.

 1. 1. Kan tillskott av pre-eller probiotika öka förekomsten av bifidobakterier hos personer med IBS som äter låg FODMAP-kost?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Gabriella Jirner; Maja Sandberg; [2021-08-18]
  Nyckelord :IBS; FODMAP; bifidobakterier; tarmflora; Prebiotika; Probiotika; B-GOS; bifidobacteria; intestinal flora; Prebiotics; Probiotics;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can supplement of pre- or probiotics increase the abundance of bifidobacteria in people with IBS consuming a low FODMAP-diet? - A systematic review Author: Maja Sandberg and Gabriella JirnerSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Heléne Bertéus ForslundProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-04-01Background: IBS is a common functional disease among today's population. One of the treatments is a diet low in FODMAPs. LÄS MER

 2. 2. Insects raised on food waste : a new source of feed and food?

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Elisabet Henriksson; [2021]
  Nyckelord :mealworm; food waste; insects as food; insects as feed; black soldier fly; nutrition; sustainable food; sustainable feed;

  Sammanfattning : An increasing global population demands an increase in food production, while human impact on the planet necessarily must be decreased to decelerate climate change. Resources currently lost as food waste could potentially be utilized to increase world food production amount and efficiency by feeding it to insects. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av flödescytometri som alternativ till plattmetod vid analys av probiotiska prover: en jämförelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Zarafshan Ekhlas; [2021]
  Nyckelord :Flödescytometri; Limosilactobacillus reuteri; plattmetod; probiotika; propidiumjodid och SYTO24.;

  Sammanfattning : Mjölksyrabakterier är mikroorganismer som bildar mjölksyra när de bryter ned socker. Dessa bakterier förekommer naturligt i människans kropp och tillhör tarmens normalflora. De hjälper dessutom till med att skydda människan från patogena mikroorganismer. LÄS MER

 4. 4. Effekt och säkerhet av probiotika vid behandling av IBS-D

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mattias Lanelöv; [2021]
  Nyckelord :Probiotika; Irritable bowel syndrome; IBS-D; diarré;

  Sammanfattning : Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) karakteriseras av obehag i magtarmkanalen och förändrade avföringsvanor. Sjukdomen delas in i subtyperna IBS-C (förstoppning), IBS-D (diarré), IBS-M (blandad) och IBS-U (odiagnostiserad). Patofysiologin och etiologin är inte klarlagd, men bland annat störd tarmflora och inflammation har föreslagits. LÄS MER

 5. 5. Fekal mikrobiota transplantation som behandlingsmetod mot sjukdomar hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Cassandra Karlsson; [2021]
  Nyckelord :fekal mikrobiota transplantation; FMT; sjukdom; gastrointestinal; mikrobiota; hund; diarré; dysbios; tarmflora; inflammatorisk tarmsjukdom; behandling;

  Sammanfattning : Tarmfloran har stor betydelse för en individs hälsa och sjukdomar. Fekal mikrobiota transplantation (FMT) kan användas som behandlingsmetod för vissa sjukdomar som har en koppling till obalans i tarmfloran. LÄS MER