Sökning: "tas-20"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet tas-20.

 1. 1. Affektmedvetenhet och känsla av sammanhang hos psykologstudenter : En kvantitativ utvärdering av affektskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amalia Jönsson; Karen Sperling; [2020]
  Nyckelord :affect theory; affect consciousness; affect integration; affect-school; sense of coherence; psychology students; affektteori; affektmedvetenhet; affektintegration; affektskola; känsla av sammanhang; psykologstudenter;

  Sammanfattning : Affektmedvetenhet avser förmågan att vara medveten om, tolerera och uttrycka affekter. Affektskola är en gruppintervention och avser att öka individers affektmedvetenhet samt förmågan att uppleva och uttrycka affekter. Forskning avseende affektskola har gjorts på kliniska grupper men få studier har utförts på en icke-klinisk population. LÄS MER

 2. 2. Jag hade nog kunnat gå långt. Om jag inte satt så skönt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Camilla Dahlquist Melin; Gunilla Kellander Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Interoceptive attention; affective tolerance; mirroring; protolinguistic communication; movement; pain; Interoceptiv uppmärksamhet; affekttolerans; spegling; protolingvistisk kommunikation; rörelse; smärta; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research shows that the need for human contact with its biologically inherited effects is important in achieving affective tolerance. This provides the ability to mentally and cognitively think about both their own and others' feelings. In psychotherapy, stress tolerance is exercised. LÄS MER

 3. 3. ”Och… vad väcker det i dig?” En korrelationsstudie; alexitymi, kvalitet i nära relationer och generell hälsa i en allmänpsykiatrisk population

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ingrid Ranebo; Charlotte Forsberg; [2018]
  Nyckelord :alexitymia; attachment; TAS-20; RSQ-30; GHQ-12; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten och graden av alexitymi och dess samband med kvalitet i nära relationer och psykisk ohälsa i en allmänpsykiatrisk population. Studien genomfördes på en allmänpsykiatrisk mottagning för vuxna under två veckors tid med ett konsekutivt urval där patienterna vid ett ordinarie besök ombads besvara ett enkätmaterial. LÄS MER

 4. 4. Effekter av Affektskola : En utvärdering av Affektskola inom vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Malin Johansson; Gabriella Widlund; [2017]
  Nyckelord :Affect School; affect consciousness; mental ill-health; alexithymia; Affektskola; affektmedvetenhet; psykisk ohälsa; alexitymi;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en utvärdering av behandlingsmetoden Affektskola inom ramen för vuxenpsykiatrin. Syftet är att undersöka vilka effekter Affektskola har med avseende på psykisk ohälsa och affektmedvetenhet samt hur bestående dessa effekter är. LÄS MER

 5. 5. Ett psykologiskt perspektiv på patienter med handikappande tinnitusbesvär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Kristina Larsen; [2015]
  Nyckelord :Tinnitus; Alexethymia; Tinnitus; Alexitymi;

  Sammanfattning : Psykologiska faktorer har betydelse för besvärsupplevelen av tinnitus och paralleller kan dras till upplevelsen av kronisk smärta. Den här studien undersöker alexitymi, som innebär en svårighet att uppfatta och uttrycka känslor, förekomsten av svåra livshändelser och depressions- och ångestbenägenhet hos normalhörande personer med handikappande tinnitusbesvär. LÄS MER