Sökning: "taste regime"

Hittade 1 uppsats innehållade orden taste regime.

  1. 1. The expression of taste regime in consumer practices in home decoration context

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Yulia Pomeltsova; [2017-10-13]
    Nyckelord :taste regime; consumer practices;

    Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER