Sökning: "taste"

Visar resultat 1 - 5 av 473 uppsatser innehållade ordet taste.

 1. 1. Det sociala samspelets inverkan vid matbordet : En kvalitativ studie hur det sociala samspelet vid matbordet inverkar på barnens val av en varierad kost.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elina Jernberg; [2020]
  Nyckelord :Social interaction; diet; meal education; socio-cultural perspective; preschool teachers; Socialt samspel; kost; måltidspedagogik; sociokulturellt perspektiv; förskollä-rare;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to contribute with knowledge of how the social interaction around the dining table affects the children's choice of a varied diet at preschool. To limit the study, the focus has been on a specific meal at the preschool, the specific meal being the lunch. LÄS MER

 2. 2. Växternas osynliga försvar : en undersökning av sekundära metaboliters betydelse och deras styrbarhet i hydroponiska system

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Julia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Rotexudat; abiotiska faktorer; respons; stress; kostnader; primära metaboliter; inducerat växtförsvar;

  Sammanfattning : I växtproduktion används idag både kemiska bekämpningsmedel och biologiska strategier för att skydda den odlade kulturen från angrepp av olika slag. Men utöver den externa hjälpen från oss människor har växter en egen förmåga att försvara sig mot de hot som finns omkring dem. LÄS MER

 3. 3. Effects of Microwave and Enzyme Treatments on the Softness of Barley Kernels

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Ilias Nikolakakis; [2020]
  Nyckelord :food engineering; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The present master thesis was performed in cooperation with the company “Aventure AB”. The company’s R&D department envisioned a new yoghurt-based product able to decrease the blood glucose levels after a meal. LÄS MER

 4. 4. What does beef taste like? : a sensory study for development of beef terminology

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Sara Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Sensory; sensory marketing; beef; Strip Loin; cattle; meat; CATA;

  Sammanfattning : Today, there is no general terminology to describe the sensory properties of beef. Hence, the aim of this study was to develop a terminology to describe the sensory texture, flavour and appearance properties of beef. Attributes describing beef were chosen from earlier studies and a qualitative open discussion. LÄS MER

 5. 5. Att investera sig själv i omdömet : Litteratur, smak och identitet i Facebookgruppen ”Litteraturgäris”

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sarah Hedman-Dybeck; [2020]
  Nyckelord :Community; Facebook; Identity; Intersectional Feminism; Jürgen Habermas; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : This thesis intends to examine how taste, identity and community works in a Swedish Facebook group exclusive to women and people who define themselves as non-binary. The study is based on a material that stretches from 2019–01–01 to 2019–06–30. LÄS MER