Sökning: "tatueringar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet tatueringar.

 1. 1. Verktyg för förtroendebyggande för förmedlingstjänster på internet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Markén; Andreas Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Marketplace; intermediary; trust; model of trust; internet commerce; Marknadsplatser; tredjepartsaktör; förtroende; förtroendemodell; internethandel;

  Sammanfattning : That trust is established between buyer and seller has long been seen as one of the most crucial factors in order for a transaction to occur. Despite this, a general model for how intermediaries on the internet can act to create trust between the parties of their platform is missing. LÄS MER

 2. 2. Vid första ögonkastet : Bedöms tatuerade annorlunda?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara-Pia Östman; [2017]
  Nyckelord :Tatueringar; Perception; Personlighet; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Människor har länge burit tatueringar men av olika skäl. Tatueringar har ofta förknippats med sjöfarare, kriminella och framför allt män. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida en man respektive kvinna uppfattas olika beroende på om de är tatuerade eller inte. LÄS MER

 3. 3. Och då blir det tatueringar : om att lära utan lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Jon Gredmark; [2016]
  Nyckelord :Informellt lärande; tatuering; stick and poke; motivation;

  Sammanfattning : I den här undersökningen ställs frågan: Hur kan informella lärprocesser inomtatueringskonsten relatera till bildämnets praktik och vad kännetecknar denna praktik?Genom att undersöka hur en sådan process kan gestalta sig synliggörs också varför dengestaltas. Undersökningen består av två delar där den första utgörs främst av samtal ochintervjuer med aktiva tatuerare och den andra är en konstnärlig process som har sinutgångspunkt i den första delens samtal och berättelser. LÄS MER

 4. 4. Attributs påverkan på förtroendet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Christer Viklund; Alexander Johansson; [2015]
  Nyckelord :Attribut; Försäljning; Fastighetsmäklare; Förtroende; Utseende;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med vår studie är att analysera sambandet mellan attribut och förtroende vid val av försäljare som tillhandahåller tjänster eller produkter av meriterad karaktär. Metod Ett deduktivt synsätt med analys av litteratur och vetenskapliga artiklar för att skapa en god översikt av tidigare forskning. LÄS MER

 5. 5. Beauty is in the mind of the beholder- A study of expressions and impressions of tattoos

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Gunilla Kindstrand & Lisa Petersson; [2014]
  Nyckelord :Attitudes; Message; Non Verbal Communication; Perception; Personality; Tattoos;

  Sammanfattning : This study focuses on what people with tattoos want to convey to others, and how the message is perceived by the surroundings. It also explore if people perceive the personality of the tattooed people as themselves describe, and if the tattooed people perceive others' reactions to their own tattoos. LÄS MER