Sökning: "tavlor"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet tavlor.

 1. 1. Ragnhilde - mitt barn

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Birgitta Warodell; [2021]
  Nyckelord :Växjö; 1800-tal; Ragnhilde; mitt barn;

  Sammanfattning : Ragnhilde – mitt barn. Det är namnet på min kortroman om änkemannen Axel Vidar Blom som en kylig vinterdag bär hem en liten flicka från Växjösjön, där hon varit nära att drunkna. Axel bär på en djup sorg efter att hans hustru gått bort fyra år tidigare. LÄS MER

 2. 2. Fragment från ett förortslandskap

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Josefin Selander; [2021]
  Nyckelord :Landskap; Textil; Väv; Filtning; Kartong; Hallonbergen; Jacquardvävning; tvådimensionell; tredimensionell; oljepastell; ram;

  Sammanfattning : Genom landskapsmåleriet sätt att observera och måla av har jag tolkat platsen Hallonbergen i bild. Utifrån bilderna har vävar och tredimensionella objekt vuxit fram. Mina skulpturer och tavlor pratar om mötet mellan naturens rörliga former och det mänskligt byggda statiska formerna. LÄS MER

 3. 3. Felsökning : En förstudie inom organisationsförändring hos Värmevärden i Nynäshamn AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :MaiLi Schönning; [2021]
  Nyckelord :Organisational change; work alone; troubleshooting; operators; district heating; development; safety work; leadership; Organisationsförändring; ensamarbete; felsökning; operatör; kraftvärmeverk; utveckling; säkerhetsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Dagens uppvärming av hus kan ske med fjärrvärme och bakom leveransen av fjärrvärme finns det oftast en anläggning med en panna och operatörer som ska säkerställa driften så att hushållen får möjlighettill uppvärming. Vid eventuella störningar i anläggningen är det viktigt att operatörerna får möjlighet att felsöka problemet och därmed säkerställa driften av pannan, vilket ställer krav på felsökningen som operatörerna utför. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av patientens återhämtning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Svanberg; [2020]
  Nyckelord :cooperation; Eriksson; health; impact; relation; Eriksson; hälsa; påverkan; relationer; samverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att patientens upplevelse av återhämtning finns både i den yttre och inre miljön. I den yttre miljön upplever patienten att faktorer som inredning så som tavlor och fönster kan påverka möjligheten till en god återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Development of an Interactive VR Experience for an Art Museum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Max Enros; [2020]
  Nyckelord :Virtual Reality; Museum; Usability;

  Sammanfattning : In this project, a prototype for a virtual reality museum experience was developed. The virtual environment contains paintings and birds that the user can interact with to display information. A text panel or an image is displayed next to the object the user interacted with. The text or image displayed contains information about the object. LÄS MER