Sökning: "tax aggressiveness"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tax aggressiveness.

 1. 1. SUSTAINABLE TAX PLANNING : Investigating the relationship between ESG and tax aggressiveness

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :André Myhrberg; Johannes Harnesk; [2019]
  Nyckelord :ESG; Sustainability; Tax Aggressiveness; Tax Planning; Finance; Business Administration;

  Sammanfattning : The footprint firms leave behind on this planet is widely discussed, and the topic of corporate social responsibility is constantly receiving additional attention. The gravity of working towards a more sustainable way of conducting business is illustrated by the incentivized tax system in various countries, where CSR can render tax deductions. LÄS MER

 2. 2. Insiderägande, CSR och dess påverkan på skatteaggressivitet : En kvantitativ studie på 273 europeiska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mia Hollsten; Daniel Svensson; [2019]
  Nyckelord :CSR; tax aggressiveness; insider; ownership structure; ownership concentration; CSR; skatteaggressivitet; insider; ägarstruktur; ägarkoncentration;

  Sammanfattning : Syfte: CSR är idag ett väl använt och diskuterat begrepp. Även företagsskatt är ett omdiskuterat ämne där många av de metoder som företag använder sig av för att kraftigt minska skatten kan ifrågasättas. LÄS MER

 3. 3. Leder CSR till lägre skatteavdrag? : – en kvantitativ studie på totalt 105 företag fördelat på Sverige och Schweiz

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Matias Savilahti; Sarah Ström; [2018]
  Nyckelord :CSR; Sustainability reporting; Tax aggressiveness; GAAP ETR; CASH ETR; CSR; Hållbarhetsredovisning; Skatteaggressivitet; GAAP ETR; CASH ETR;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett negativt samband mellan hållbarhetsredovisning och skatteaggressivitet.     Metod: Studien har utgått ifrån en positivistisk forskningsfilosofi och har antagit en hypotetisk-deduktiv ansats. LÄS MER