Sökning: "tax allocation reserves"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tax allocation reserves.

 1. 1. Do appropriations stimulate investments? A study of the relationship between appropriations and investments

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Göran von Essen; Oscar Rosdahl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Investments are necessary for firms in order to stay competitive and grow(Klammer et al., 1991). For funding investments retained earnings have shown to be important in the Scandinavian context (Eklund, 2010), hence an improved cash flow to fund investments would be of importance. By deferring taxes cash flow could be improved. LÄS MER

 2. 2. Obeskattade reserver : Vilka företagsspecifika variabler påverkar användandet avobeskattade reserver i små företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Lina Eriksson; Riina Myrsell; [2018]
  Nyckelord :untaxed reserves; tax allocation reserves; tax adjustments; income smoothing; obeskattade reserver; bokslutsdispositioner; periodiseringsfonder; överavskrivningar; skattemässiga justeringar;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Obeskattade reserver - Vilka företagsspecifika variablerpåverkar användandet av obeskattade reserver i små företag? Presentationsdatum: 2018-05-29 Ämne, kurs: FÖ2023, Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomiFörfattare: Lina Eriksson, Riina MyrsellHandledare: Åsa GrekExaminator: Christoffer RydlandSyfte: Syftet med uppsatsen är att förklara vilka företagsspecifika variabler sompåverkar användandet av obeskattade reserver.Metod: Uppsatsen är ett naturligt experiment. LÄS MER

 3. 3. Exit Taxation in the European Union, Is there really a problem?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Vladislav Dabija; [2015]
  Nyckelord :Exit taxation; Fundamental freedoms; Treaty override; Double taxation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Exit taxes represent an expression of state’s sovereignty by taxing value increases of assets, hidden reserves and any untaxed income that arose on its territory. These taxes are triggered before the state of emigration loses its power of taxation as a result of the transfer to the jurisdiction of another state when an individual or company changes residency. LÄS MER

 4. 4. Obeskattade reserver : Har en förändring kring användandet och dynamiken mellan periodiseringsfonder och överavskrivningar inträffat?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Mathias Fredriksson; [2009]
  Nyckelord :excess depreciation; tax allocation reserves; untaxed reserves; appropriations and deficit in activity; Överavskrivningar; periodiseringsfonder; obeskattade reserver; resultatjusterande verktyg; underskott i verksamheten;

  Sammanfattning : Syfte:År 2005 infördes en ny lag, att företagen som gjorde avsättningar till periodiseringsfonder var tvungna att beskatta en schablonintäkt som erhölls från de gjorda avsättningarna. Problemet som uppsatsen berör är huruvida användandet av överavskrivningar hade förändrats efter att lagen tillkom för periodiseringsfonder jämfört med tidigare. LÄS MER

 5. 5. Den internationella redovisningens framtida roll i Sverige - IFRS på bolagsnivå?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Magnus Gudmundsson; Henrik Ljungberg; Filip Söderberg; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Throughout many years there have been discussions within the European Union (EU) regarding harmonization and improvement of accounting rules for companies with listed shares or other securities. The ambition exists to adopt, the within the union applied accounting standards, to those applied globally. LÄS MER