Sökning: "tax cheating"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden tax cheating.

 1. 1. Throwing the die in Georgia: Does swearing an oath make students report honest answers?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Schönfelder; [2019-10-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Plagiarism, cheating on college admission test or tax evasion are acts of dishonest behavior and it is important to understand this behavior in order to reduce the loss in tax revenue and provide equal access to higher education. This study adds to the growing academic literature that examines the topic of dishonesty by conducting a die-in-a-cup experiment in combination with an oath treatment in Georgia and answering the following questions: Do students in Georgia act dishonestly? If so, can an oath increase the level of honesty? This study shows that this particular oath script reduces the amount of highest reported outcome by 15%, compared with the baseline. LÄS MER

 2. 2. Skattefusk inom skattereduktion för hushållsarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Frida Andersson; Malin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kapitalbristreglerna i aktiebolagslagen efter avskaffandet av revisionsplikten : ett försämrat borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Oliver Borg; Andreas Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Creditor protection; audit obligation; involuntary liquidation; The Swedish Companies Act; auditing; capital shortage; stakeholders; Borgenärsskydd; revisionsplikt; likvidationsplikt; aktiebolagslagen; revision; kapitalbrist; intressenter;

  Sammanfattning : En grundläggande princip för ett aktiebolag är att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. I syfte att skydda bolagsborgenärerna så finns det i aktiebolagslagen ett flertal kapitalskyddsregler. I 25 kap. ABL finns de så kallade kapitalbristreglerna. LÄS MER

 4. 4. Matchfixning - nu och sen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Kirchner; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; matchfixning; spelfusk; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Även om matchfixning och uppgjorda matcher har blivit ett allt mer omdiskuterat ämne det senaste åren saknas det i stort sett kunskap om hur läget är i Sverige. Det finns några enstaka forskningsrapporter och två hovrättsavgörande. LÄS MER

 5. 5. Hälso- och sjukvårdspersonals upplevelser av att bemöta personer med münchausens syndrom : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Nordin; [2017]
  Nyckelord :Münchausen syndrome; Factitious disorder; Responding; Health professional perspectives; Experiences; Münchausen syndrom; Factitious disorder; Bemötande; Hälso- och sjukvårdspersonal perspektiv; Upplevelser;

  Sammanfattning : The number of visits in health care increases every year. It leads to higher standards of health care professionals the skills to be able to prioritize and distinguish those who are most in need of medical care. And requires ability to take a professional approach. LÄS MER