Sökning: "tax law."

Visar resultat 1 - 5 av 1039 uppsatser innehållade orden tax law..

 1. 1. Offentlig land-för-land-rapportering i EU – en kritisk studie av syfte och rättslig grund

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Renmark; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On April 12th 2016 the EU proposed new rules regarding mandatory public country-by-country rules for multinational enterprises with an annual turnover exceeding 750 million euro. However, the contradictory views on the correct legal basis for the legislation resulted in that the proposal was put on hold until the beginning of 2021 when changes in the preamble and subsequent acceptance of Article 50. LÄS MER

 2. 2. Abandonering i svensk rätt - En de lege ferenda analys av abandoneringsinstitutet i svensk rätt med komparativa utgångspunkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rick Cuperus; [2022]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law does not have a statutory provision regarding abandonment (UK: disclaimer of onerous property), the right for a bankruptcy estate to disown property with a legally binding effect, meaning that the estate does not answer to any obligations connected to the disowned property. However, The Swedish Supreme Court has in its ruling NJA 2004 s. LÄS MER

 3. 3. Rent konstlade upplägg - doktrinens utveckling och dess EU-skatterättsliga innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hellberg; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; skatterätt; rent konstlade upplägg; wholly artificial arrangements; tax law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatterätten inom Europeiska unionen har under många år varit under konstant utveckling. EU-skatterätten är ett mångfacetterat område genom att det i vissa avseenden skett en harmonisering, medan skatterätten inom andra områden kvarstår som en del av medlemsstaternas suveräna lagstiftningar. LÄS MER

 4. 4. Targeted interest deduction limitation rules post-Lexel

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Tale; [2022]
  Nyckelord :Tax; EU; European Union; Interest; Targeted interest deduction rules; CIT; Coporate income tax; BEPS; OECD; Pillar Two; DEBRA; ATAD; IRD; Lexel; SIAT; Thin Cap; Deduction; Sweden; Court of Justice; Business law; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The need for targeted interest deduction rules is far from over. Most recently targeted interest deduction limitation rules have been presented in the proposal for a Directive implementing OECD Pillar Two in the EU, as well as in the proposal for a Directive on debt-equity bias reduction allowance. LÄS MER

 5. 5. Tax Avoidance, Aggressive Tax Planning, and the United States’ Tax Cuts and Jobs Act of 2017 : An Investigation into Anti-Base Erosion and Anti-Profit Shifting Strategies

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andrea Rosato; [2022]
  Nyckelord :tax; international tax; OECD; BEPS; Pillar 2; base erosion; profit shifting; anti-avoidance; corporate inversions; TCJA; tax cuts and jobs act; United States; US; law; US tax law; international tax law; taxation; tax planning; aggressive tax planning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER