Sökning: "tax law"

Visar resultat 16 - 20 av 835 uppsatser innehållade orden tax law.

 1. 16. Fast driftställe 2.0 - En redogörelse för förslagen till beskattning av en betydande digital närvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wiktoria Matulaniec; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under current international tax law, profits of an enterprise are only taxable in the domicile of the enterprise unless it operates through a permanent establishment in another state. If the enterprise carries on business as aforesaid, profits attributable to the permanent establishment may be taxed in the other state. LÄS MER

 2. 17. Mandatory Disclosure Rules - En analys av SOU 2018:91

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nora Gullberg; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; skatteförfarandelagen; swedish tax procedures act; aggressiv skatteplanering; aggressive tax planning; DAC 6; BEPS; mandatory disclosure rules; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förslaget att införa en ny form av uppgiftsskyldighet, Mandatory Disclosure Rules, i skatteförfarandelagen. Förslaget består dels av en implementering av EU-direktivet DAC 6, dels av en inhemsk reglering som saknar motsvarighet i DAC 6. LÄS MER

 3. 18. OECD-riktlinjerna och korrigeringsreglerna - Riktlinjernas rättskällevärde i svensk och tysk intern rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Örjan Fogelberg Skoglösa; [2019]
  Nyckelord :OECD Transfer Pricing Guidelines; source of law; Sweden and Germany; arm´s length principle; transfer pricing; rättskällevärde; OECD:s riktlinjer om internprissättning; korrigeringsreglerna; svensk och tysk lagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker rättskällevärdet för OECD:s riktlinjer om internprissättning för multinationella företag och skattemyndigheter vid tolkning av de s.k. korrigeringsreglerna i svensk och tysk lagstiftning. LÄS MER

 4. 19. Skatteprocessen - Nutidens klassfråga?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andreas Vingren; [2019]
  Nyckelord :Skatteprocess; Ombudskostnader; Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate current Swedish law on compensation for legal fees in tax cases. The purpose is to investigate the possibilities which current law allows for compensation and the extent to which compensation is granted in reality. The essay also aims to deal with fundamental legal principles and the significance of rule of law. LÄS MER

 5. 20. Uppskovsbelopp vid bodelning - Föreligger koherens mellan skatterätten och civilrätten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Magnusson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER