Sökning: "taxation"

Visar resultat 1 - 5 av 853 uppsatser innehållade ordet taxation.

 1. 1. Investeringssparkontot - Effekterna av schablonbeskattning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Leckborn; Mikael Kihlberg; [2022-02-28]
  Nyckelord :Investment Savings Account; taxation; simulation brokerage account;

  Sammanfattning : In January 2012 the Swedish Government implemented the Investment Savings Account. There are now three different types of accounts, with different taxation rules, in which private investors can buy assets in. LÄS MER

 2. 2. The Impact of the Country Context in the Entrepreneurial Process

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Hallgren; Amanda Lövebrant; [2022-02-16]
  Nyckelord :entrepreneurship; international entrepreneurship; entrepreneurial process; entrepreneurial opportunities; country context; political economic cultural factors;

  Sammanfattning : The thesis aims to research how Swedish entrepreneurs can be influenced in their entrepreneurial process due to the country context in foreign markets. The country context involves essential country-specific factors that influence the process, and three factors are significantly meaningful; political, economic, and cultural. LÄS MER

 3. 3. Rent konstlade upplägg - doktrinens utveckling och dess EU-skatterättsliga innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hellberg; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; skatterätt; rent konstlade upplägg; wholly artificial arrangements; tax law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatterätten inom Europeiska unionen har under många år varit under konstant utveckling. EU-skatterätten är ett mångfacetterat område genom att det i vissa avseenden skett en harmonisering, medan skatterätten inom andra områden kvarstår som en del av medlemsstaternas suveräna lagstiftningar. LÄS MER

 4. 4. Svensk industri på en europeisk elmarknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Stenquist Leffler; [2022]
  Nyckelord :Electricity market; European Union; Energy-intensive industry; Market integration; Convergence; Business and Economics;

  Sammanfattning : The European electricity market is changing together with new EU strategies to address climate change, become climate neutral until 2050 and meet the needs for secure and efficient energy trade. The European market is not yet integrated, and prices tend to differ between regions. LÄS MER

 5. 5. A Comparative Analysis of the Taxation of Crypto Currencies

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER